Окт
04

Sredinom septembra meseca otpočeli su radovi na izgradnji ulične kanalizacije otpadnih voda u ulici Stefana Dečanskog. Izgradnja ovog uličnog cevovoda od velikog značaja jer se time stiču uslovi da se na kanalizaciju otpadnih voda priključe i potrošači koji do sada nisu imali uslove. Iako nepovoljni vremenski uslovi imaju značajan uticaj na dinamiku izvođenja radva, radnici sektora Izgradnje radove izvode u predviđenom roku.
Ovom prilikom želimo da podsetimo građane koji se kreću ulicom Stefana Dečanskog da se radovi na izgradnji obavljaju u periodu od 07 do 15 časova, te apelujemo na vozače da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i da svoja vozila uklone sa trase i parkiraju ih van zone izvođenja radova, kako bi se izbegla eventualna oštećenja vozila.
Takođe, ovom prilikom želimo da napomenemo da je strogo zabranjeno priključivanje na kanalizacionu mrežu dok traju kako sami radovi na izgradnji, tako i dok se ne ishoduju potrebne upotrebne dozvole. Molimo sve građane koji žive u delu ulice koji je obuhvaćen izgradnjom, da imaju razumevanja i strpljenja, te da sačekaju blagovremeno obaveštenje od strane JKP "Vodokanal"-a da su stvoreni svi tehnički uslovi za priključenje i mogu podneti zahtev za priključenje u ulicu Belog goluba br. 5.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Јун
27

Početkom nedelje otpočeli su radovi na izgradnji dela kanalizacije otpadnih voda u ulici Vere Gucunje. Izgradnjom dela uličnog cevovoda izvršiće se proširenje mreže u pomenutoj ulici, što je od velikog značaja jer se time stiču uslovi da se na kanalizaciju otpadnih voda priključe i potrošači koji do sada nisu imali uslove. Ovom prilikom izgradiće se i priključak za novi objekat Sala za daće u sklopu Velikog Pravoslavnog groblja. Planirano je da se radovi okončaju u naredne dve nedelje.
Ovom prilikom želimo da podsetimo građane koji se kreću ulicom Vere Gucunje da se radovi na izgradnji obavljaju u periodu od 06:00 do 14 časova, te apelujemo na vozače da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i da smanje brzinu kretanja svojih vozila, kao i da svoja vozila uklone sa trase i parkiraju ih van zone izvođenja radova.
Takođe, ovom prilikom želimo da napomenemo da je strogo zabranjeno priključivanje na kanalizacionu mrežu dok traju kako sami radovi na izgradnji, tako i dok se ne ishoduju potrebne upotrebne dozvole. Molimo sve građane koji žive u delu ulice koji je obuhvaćen izgradnjom, da imaju razumevanja i strpljenja, te da sačekaju blagovremeno obaveštenje od strane JKP "Vodokanal"-a da su stvoreni svi tehnički uslovi za priključenje i mogu podneti zahtev za priključenje u ulicu Belog goluba br. 5.

 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Апр
23

U Beogradu je juče održana Konferencija povodom otvaranja VI međunarodnog sajama "Renekspo" ("RENEXPO Energy, Waste & Water"). "Renekspo" je vodeća platforma u regionu za predstavljanje inovativnih tehnoloških rešenja i efikasan "networking" u oblasti energije, voda i upravljanja otpadom na Zapadnom Balkanu. Organizator sajma je "REECO group" iz Nemačke koji više od 20 godina uspešno promoviše energiju iz obnovljivih izvora na tržištu Evrope, sa izlagačima i učesnicima iz preko 80 zemalja.
Učešće na ovoj, za Srbiju, veoma važnoj konferenciji i sajmu koji predstoji u naredna dva dana imaće svi vodeći subjekti u oblasti zaštite životne sredine, obzirom da Srbiji predstoji otvaranje poglavlja 27 na putu ka Evropskoj uniji, a koje se odnosi na ekologiju. Pozitivna iskustva i unapređenje rada JKP "Vodokanla"- a u oblasti prečišćavanja otpadnih voda, na otvarajućoj konferenciji, u kratkim osvrtima predstavili su direktorica Jasmina Bobić i izvršni direktor Dušan Đurđević. 
"Ponosni smo na činjenicu da je Grad Sobmor svetli primer koji od 1964. godine ima postrojenje za preradu otpadnih voda. Već 1986. godine smo zbog povećanja broja stanovništva izgradili novo postrojenje koje se od tada konstantno tehnološki unapređuje. Trenutni kapacitet postrojenja je dovoljan da preradi otpadnu vodu stanovništva od 180.000 ljudi. Kako stalno težimo tehnološkom unapređenju imamo nameru da iskoristimo i biomasu za dobijanje električne energije kojom ćemo napravili veliku uštedu u potrošnji iste." - istakla je Bobić.
Međunarodni sajam okupiće predstavnike industrije, donosioce odluka i stručljake u sektoru energetike, voda i zaštite životne sredine. Biće održano 14 konferencijskih sesija tokom dva dana sajma, sa prezentacijama inovativnih rešenja i dobrih praksi iz oblasti hidroenergije, biomasa, energija iz otpada i biogasa, upravljanja čvrstim otpadom i otpadnim vodama... Prateće radionice, seminare i okrugli stolovi okupiće učesnike u okviru gorućih tema finansiranja projekata i uspešno apliciranje kod EU fondova. Na jednoj od radionica za javna preduzeća za vodovod i kanalizaciju predavanje će održati direktorica JKP "Vodokanal"- a Jasmina Bobić na temu "Aplikacija za EU fondove - kako uspešno uraditi domaći?". Akcenat na predavanju biće realizacija projekta „XDEGREE“ u okviru IPA Interreg prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2014-2020. gde je naše preduzeće jedan od partnera u projektu, ali i rekonstrukcija Uređaja koja nam predstoji.

 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Апр
19

"Vodosnabdevanje je prioritet ove gradske vlasti i uvek ću se zalagati za poštovanje tog prioriteta, jer kao lokalna samouprava, moramo voditi računa o kvalitetu života naših sugrađana. Smatram da je saradnja gradskih javnih preduzeća odlična, pogotovo u onim sferama koje olakšavaju svakodnevni život svih ljudi kako u gradu, tako i u naseljenim mestima", istakla je direktorica JKP "Vodokanal"-a Jasmina Bobić.
Radovi na izgradnji rezervoara i crpne stanice u naseljenom mestu Svetozar Miletić privode se samom kraju. Radovi se odvijaju po fazama. Prva faza je bila izgradnja samog objekta, trenutno su u toku radovi na hidro mašinskom i elektro opremanju postrojenja, koji se privode kraju. Nakon čega će se pristupiti dezinfekciji i ispiranju cevovoda i pripremi pred puštanje u rad. 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Апр
04

Kako proleće, kao godišnje doba, karakteriše dosta kišnih dana, sa radovima na održavanju atmosferske kanalizacije se već otpočelo, po unapred utvrđenom planu. Prvo naseljeno mesto gde se izvode radovi je naseljeno mesto Stanišić. Održavanje otvorene atmosferske kanalizacije je veoma značajno, jer podrazumeva čišćenje i, ukoliko ima potrebe, produbljivanje otvorenih kanala (šančeva) kako bi atmosferke vode imale neometan protok.  Dinamika radova zavisi od vremenskih prilika koje nas očekuju u narednim danima. Atmosferska kanalizacija nalazi se u nadležnosti Grada Sombora. 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
29

JKP "Vodokanal" je juče, 28. marta 2019. godine, u krugu fabrike CSV "Jaroš" ugostio visoku delegaciju Nemačke ambasade i predstavnike KFW-banke. Ispred našeg preduzeća goste je dočekao menadžment na čelu sa direktoricom Jasminom Bobić, dok su ispred Grada Sombora bili zamenik gradonačelnice Antonio Ratković i član Gradskog veća za komunalne delatnosti Miroslav Kovačić.
Značaj posete je višestruki. Direktorica Jasmina Bobić je gostima predočila rezultate do sadašnje saradnje, ali i planove koje preduzeće ima za budućnost.
Posmatrajući situaciju na državnom nivou, Nemačka je zemlja, koja je po obimu ulaganja u našu zemlju već na prvom mestu. O značaju investicija svakako govori i naša prethodna saradnja kroz program KFW-banke, što je za nas i naše poslovanje veliki komplimet. Kroz realizaciju programa, a uz saradnju sa Gradom Somborom i AP Vodjovine, do sada smo izgradili novu fabriku vode, rekonstruisali staru fabriku vode, čime su se kapaciteti za preradu sirove vode značajno uvećali, takođe smo izgradili tri kraka dovodnika vode (Sombor-Čonoplja, Čonoplja-Kljajićevo, Čonoplja-Svetozar Miletić). Trenutno se intenzivno radi na izgradnji dovodnika vode prema naseljenom mestu Stapar. JKP „Vodokanal“ teži da u budućnosti sva naseljena mesta budu povezana na centralni sistem vodosnabdevanja Jaroš, čime će se svim potrošačima obezbediti kvalitetna voda za piće. Predstavljajući planove za budućnost stvorili smo nove pozicije za dalju saradnju sa KFW-bankom i ambasadom Nemačke – istakla je direktorica Jasmina Bobić.
O značaju dosadašnjih investicija govorio je i zamenik gradonačelnice Antonio Ratković.
Ova poseta je pored značaja za dalji infrastruktrni razvoj Grada i politički značajna, jer pokazuje da je Sombor sigurna poslovna destinacija za ulaganja, što je ključni uslov kada su investiciona ulaganja upitanju. Prioritet je da svaki stanovnik naše Opštine ima mogućnost priključenja na gradsku vodovodnu i kanalizacionu mrežu, u skladu sa time naše aktivnosti su usmerene u tom pravcu – naveo je Ratković.

 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
28

JKP „Vodokanal“ je preduzeće koje teži da unapredi svoje poslovanje, samim tim vrlo pažljivo prati sva tehničko – tehnološka rešenja koja se nude na tržištu. U skladu sa aktuelnim, najmodernijim trendovima koji se primenjuju u oblasti platnih sistema, počev od meseca martasvojim potrošačima omogućili smo plaćanje mesečnih računa putem upotrebe QR – koda (dvodimenzionalnog bar-koda), putem „pametnih“ mobilnih telefona.

Pomenuti sistem plaćanja obezbeđuje pružaocima platnih usluga izvršenje pojedinačnih instant uplata 24 časa dnevno, sedam dana u nedelji, 365 dana u godini u bilo koje doba dana i noći trenutnu uplatu.

Plaćanja korišćenjem QR koda smanjuju troškove platnih transakcija i čine elektronska plaćanja jednostavnijim, pa se građani pozivaju da koriste bezgotovinske oblike plaćanja. Dovoljno je samo da korisnik usmeri kameru telefona i skenira QR kod da bi započeo plaćanje, čime se smanjuje mogućnost da korisnik pogreši prilikom unosa podataka o plaćanju. Popularnost QR koda kod mobilnih plaćanja u svetu stalno raste, što je u skladu s rastom broja korisnika „pametnih” telefona.

Cilj uvođenja ovog vida plaćanja prvenstveno je da se našim korisnicima olakša izmirenje mesečnih zaduženja, time što će to moći da učine kada je njima najpogodnije – istakla je direktor Jasmina Bobić.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
21

Danas su otpočeli radovi na nastavku izgradnje kanalizacije otpadnih voda na Gakovačkom putu. Izgradnjom uličnog cevovoda izvršiće se proširenje mreže u pomenutoj ulici, što je od velikog značaja jer se time stiču uslovi da se na kanalizaciju otpadnih voda priključe i potrošači koji do sada nisu imali uslove.
Ovom prilikom želimo da podsetimo građane koji se kreću ulicom Gakovački put da se radovi na izgradnji obavljaju u periodu od 07:00 do 15 časova, te apelujemo na vozače da se ponašaju u skladu sa postavljenom saobraćajnom signalizacijom i da smanje brzinu kretanja svojih vozila, kao i da svoja vozila uklone sa trase i parkiraju ih van zone izvođenja radova.
Takođe, ovom prilikom želimo da napomenemo da je strogo zabranjeno priključivanje na kanalizacionu mrežu dok traju kako sami radovi na izgradnji, tako i dok se ne ishoduju potrebne upotrebne dozvole. Molimo sve građane koji žive u delu ulice koji je obuhvaćen izgradnjom, da imaju razumevanja i strpljenja, te da sačekaju blagovremeno obaveštenje od strane JKP "Vodokanal"-a da su stvoreni svi tehnički uslovi za priključenje i mogu podneti zahtev za priključenje u ulicu Belog goluba br. 5.

  

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
08

U utorak, 05. marta otpočeli su radovi na izgradnji dela cevodova, koji povezuje dovodnik vode Čonoplja - Svetozar Miletić sa crpnom stanicom u Svetozar Miletiću, koja je u fazi završnih radova. Uporedo sa izgradnjom ovog dela cevovoda, pristupilo se i izgradnji dela cevovoda koji će se spojiti sa vodovodnom mrežom naseljenog mesta. Predviđeno je da se radovi na ovoj fazi okončaju do kraja nedelje.

 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor