REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ŠESTIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O ŠESTIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O PETIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O ČETVRTIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O ČETVRTIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O TREĆIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O TREĆIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA broj 02-44/11-2018 od 05.02.2018. godine

REŠENJE O DAVANJU SAGLASNOSTI NA ODLUKU NADZORNOG ODBORA O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

ODLUKA O CENI VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA

CENA VODE, ODVOĐENJE I PREČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA