O nama

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je osnovano Rešenjem Gradskog narodnog odbora Sombora Br. 03-331/1 od 17.januara 1961.godine. Kao Komunalna ustanova "Vodokanal" je imao zadatak da se bavi izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

Danas, Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je institucija sa dugogodišnjim iskustvom zaposlenih, savremene opreme kojom raspolaže, a obezbeđuje građanima:

Kvalitetno snabdevanje vodom


Proizvodnja vode obavlja se na CSV "Jaroš" iz 14 bunara drugog vodnosnog sloja i postrojenja za pripremu vode za piće, 8 subarterskih bunara u gradu i 9 subarterskih bunara u naseljenim mestima. Vodovodna mreža je ukupne dužine oko 170 km ... »

Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda


Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda čine separatni sistem upotrebljenih i atmosferskih voda, javna kanalizaciona mreža dužine od oko 105 km, ukupno 16 prepumpnih stanica, UPOV kapaciteta 180.000 ES, 16.000 m3 vode ... »

Izgradnja vodovoda i kanalizacije


Sektor operative izvodi sve vrste hidro-građevinskih radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije. Za te radove imamo licencu izdatu od strane nadležnog Republičkog ministarstva ... »

Galerija

  • Upov 3
  • Upov - informacioni sisitem
  • Jaroš, aeracija
  • Vodari
  • Vodari
  • нова фабрика 3
  • Upov 2
  • нова фабрика1
  • Jaroš, upravna zgrada

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Aktuelnosti

Jan
26

Sanacija havarije u ulici XII Vojvođanske udarne brigade

Zbog izvođenja radova na sanaciji kvara u ulici XII Vojvođanske udarne brigade ispred kućnog broja 23 u Somboru, došlo je do prekida vodosnabdevanja potrošača u pomenutoj ulici i to od ulice Toze Markovića do ulice Nike Maksimovića.
Prekid vodosnabdevanja će trajati od 11:30 do 14 časova, odnosno do završetka radova
Kontakt telefon za dodatne informacije je 025/425-110. Nakon završetka radova moguća je pojava umanjenog pritiska u vodovodnoj mreži kao, i kratkotrajna ... »

Jan
25

Obaveštenje za korisnike usluga JKP "Vodkanal" Sombor

O B A V E Š T E NJ E

OVIM PUTEM OBAVEŠTAVAMO SVE POTROŠAČE, VLASNIKE KUĆA U KOJIMA NIKO NE ŽIVI DA NA ŠALTERU JKP „VODOKANAL“ SOMBOR U SOMBORU, ULICA BELOG GOLUBA BR.5, MOGU PODNETI PISMENI ZAHTEV ZA DEMONTAŽU VODOMERA.

... »
Jan
24

Intervencija na vodovodnoj mreži u Čonoplji

Dežurna ekipa JKP "Vodokanal"-a na održavanju vodovodne mreže sela tokom vikenda uspešno je izvela radove na sanaciji kvara u ulici Rade Končara u Čonoplji. Intervencija je zahtevala zamenu dela dotrajale vodovodne cevi. Prekid vodosnabdevanja trajao je minimalno. Nakon sanacije kvara radna jama je vidno obeležena, a vodosnabdevanje normalizovano.
... »
Jan
24

Intervencije na mreži kanalizacije tokom vikenda

Dežurna ekipa JKP "Vodokanal"-a tokom vikenda imala je tri intervencije na mreži kanalizacije otpadnih voda. Intervencije su zahtevale hitnu reakciju i izvođenje radova na odgušenju kanalizacione mreže na sledećim lokacijama: Save Kovačevića ispred kućnog broja 30, Mite Popovića ispred kućnog broja 18a i Save Kovačevića ispred kućnog broja 12.
... »