O nama

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je osnovano Rešenjem Gradskog narodnog odbora Sombora Br. 03-331/1 od 17.januara 1961.godine. Kao Komunalna ustanova "Vodokanal" je imao zadatak da se bavi izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

Danas, Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je institucija sa dugogodišnjim iskustvom zaposlenih, savremene opreme kojom raspolaže, a obezbeđuje građanima:

Kvalitetno snabdevanje vodom


Proizvodnja vode obavlja se na CSV "Jaroš" iz 14 bunara drugog vodnosnog sloja i postrojenja za pripremu vode za piće, 8 subarterskih bunara u gradu i 9 subarterskih bunara u naseljenim mestima. Vodovodna mreža je ukupne dužine oko 170 km ... »

Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda


Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda čine separatni sistem upotrebljenih i atmosferskih voda, javna kanalizaciona mreža dužine od oko 105 km, ukupno 16 prepumpnih stanica, UPOV kapaciteta 180.000 ES, 16.000 m3 vode ... »

Izgradnja vodovoda i kanalizacije


Sektor operative izvodi sve vrste hidro-građevinskih radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije. Za te radove imamo licencu izdatu od strane nadležnog Republičkog ministarstva ... »

Galerija

  • Jaroš, aeracija
  • Stari bunar
  • Upov 3
  • Jaroš, aeracija
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Vodari
  • Stari bunar
  • Jaroš - tabla
  • Upov - tabla

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Aktuelnosti

Okt
22

Sanacija kvara na vodovodnoj liniji u Gakovu

Tokom današnjeg dana došlo je do kvara na vodovodnoj mreži u naseljenom mestu Gakovo, u ulici Ive Lole Ribara kod kućnog broja 34, gde je došlo do pucanja cevi. Radnici angažovani na održavanju vodovodne mreže naseljenih mesta sanirali su kvar. Sanacija kvara protekla je sa kraćim prekidom vodosnabdevanja.

... »
Okt
22

Zamena priključka u Kosovskoj ulici

Tokom prepodneva radnici angažovani na održavanju vodovodne mreže grada JKP "Vodokanal", nastavili su sa planiranim aktivnostima. Danas su izvršili zamenu kućnog priključka u Kosovskoj ulici kod kućnog broja 7.

... »
Okt
21

Održavanje kanalizacione mreže

Radnici sektora održavanja kanalizacione mreže nastavljaju sa redovnim aktivnostima. U toku prepodneva izvršeno je pranje plovaka na Vencu Vojvode Radomira Putnika.

... »
Okt
21

Ispiranje vodovodne mreže

Tokom prepodneva, radnici na održavanju vodovodne mreže grada nastavili su sa ispiranjem vodovodne mreže po unapred utvrđenom planu. Osim planskog, danas je vršeno i vanredno ispiranje vodovodne mreže na CSV "Jaroš".

... »