Објекти система водоснбдевања су:

Јарош, аерација

1. Извориште ЦСВ Јарош
2. Градски бунари
3. Водоводна мрежа - дистрибуција воде
4. Прикључци водовода.

Систем водоснабдевања обезбеђује основне критеријуме:

- довољну количину воде за пиће
- стални притисак од 4,4 бара са градског изворишта у водоводној мрежи и
- воду потребног квалитета.

1. ЦСВ ЈАРОШ

Комплекс изворишта се састоји од каптажних објеката - бунара, постројења за прераду (припрему) воде и центра за дистрибуцију воде.

· Каптирање сирове воде се врши из бушених бунара, дубине 50-80 м. У функцији је 15 бунара, од којих је најновији пуштен у рад 2014. године.

· Припрема воде за пиће и индустрију се одвија на постројењу за прераду воде, капацитета 200 л/с, које се технолошки се састоји од:

- аерације са ретензијом
- филтрирање на брзим пешћаним филтерима (5 x 40 л/с)
- дезинфекције гасним хлором у базенима запремине 2 x 1500 м3.

Тренутно је у пробном раду нови блок постројења за прераду воде такође од 200 л/с са у основи истом технологијом као и претходно али са побољшани перформансама.

· Дистрибутивни центар се састоји од командне зграде у којој се налазе: командна сала одакле се преко ПЛЦ-а и СЦАДЕ управља комплетним постројењем, лабараторија и машинска сала у којој су смештене центрифугалне потисне пумпе (6 ком).

· У периоду од 2001. године до данас је урађено много на модернизацији ЦСВ "Јарош":
- изведен је нови Централни надзорни систем ( ЦНС );

ЦСВ

- уграђени су СЦАДА и ПЛЦ за управљање производњом и дистрибуцијом воде;
- изведено је телеметријско управљање радом бунара и одржавање нивоа у резервоарима;
- уграђена је фреквентна регулација потисних пумпи за одржавање константног притиска према граду;
- уграђена је нова опрема за хлорисање уз управљање преко ПЛЦ-а и СЦАДЕ;
- уграђена је нова електропнеуматска опрема на филтерском постројењу;
- изведено је управљање аерацијом преко ЦНС-а;
- реконструисана су три филтера;
- изведено је далјинско управљање градским бунарима преко ГПРС-а, ...

· У оквиру ЦСВ ЈАРОШ налази се погон баждарнице у коме се врши сервис водомера закључно са пречником 6/4 ".

За комплетне техничке податке о ЦСВ ЈАРОШ и дистрибутивној мрежи.

2. ГРАДСКИ БУНАРИ

У водоводном систему града Сомбора постоји осам субартерских бунара који служе за допунско снабдевање водом у врховима потрошње. Вода се црпи са 120 до 160 м дубине, а изграђени су у периоду од 1977. до 1985. године. Тренутно су на водоводну мрежу града повезана два бунара док су остали активни али се тренутно не користе за снабдевање грађана водом.

3. ВОДОВОДНА МРЕЖА И ВОДОВОДНИ ПРИКЉУЧЦИ

Дистрибутивна мрежа је укупне дужине око 210 км, пречника цевовода од Фи 50 мм до Фи 500 мм. Од материјала је највише заступљен АЦ (50%), затим ЛИВ (25%) и ПВЦ (20%). Мрежа је опремљена чвориштима и хидрантима.

Изграђен је магистрални водоводни вод у дужини од 25 км који повезује извориште Јарош и "фабрику" воде са насељеним местима:Чонопља, Кљајићево и Светозар Милетић. Планирано је да буде у функцији 2015.године.

Прикључака на водоводну мрежу има око 14.200, пречника од 15мм до 400 мм.
Сви легални прикључци имају мерење потрошње путем водомера.

4. СЕОСКИ ВОДОВОДИ

У систему ЈКП Водоканала, у периоду од 1989.-1991. године, ушли су водоводи насељених места Чонопље, Гакова и Растине, као и приградског насеља Лугово, од 2003. године.

Комплетни технички подаци о сеоским водоводима