U sistemu JKP Vodokanal Sombor, od 1989-1991. godine, ušli su vodovodi naseljenih mesta Čonoplja, Gakovo i Rastina. Isti funkcionišu kao zasebne celine.

VODOSNABDEVANJE ČONOPLJE:

Izvorište se sastoji od tri bunara odakle se voda zahvata dubinskim pumpama, i potiskuje u vodotoranj zapremine 350 m3, visine 33 m, a kroz hidroforsku stanicu zapremine 2x3 m3 u distributivnu mrežu.

Dezinfekcija vode se vrši natrijumhipohloritom uz pomoć pumpe. Vodotoranj, odnosno bunari, su ograđeni i na taj način obezbeđeni neposrednom zonom sanitarne zaštite.

Vodovodna mreža je građena 1972. godine, ukupne dužine 24 km. Od materijala su zastupljeni AC 85%, OKI 14%, dok su livene cevi 1%. Prečnici mreže su od 50 do 250 mm.

Sistem funkcionisanja mreže je prstenast uz izuzetak nekoliko grana.

Poslednjih nekoliko godina urađeno je mnogo na poboljšanju mreže rekonstrukcijom postojećih i gradnjom novih čvorišta.

Na mreži postoji oko 1400 priključaka i svi su opremljeni meračima utrošene vode - vodomerima.

Prosečna mesečna potrošnja za 2014. godinu bila je oko 17.000 m3/mes.

VODOSNABDEVANJE GAKOVA:

Sistem vodosnabdevanja se sastoji od tri bunara koji crpe vodu iz arterske izdani, prosećne dubine 145 m, hidroforske stanice zapremine 2x5 m3 i vodovodne mreže.

Voda se iz bunara crpi podvodnim pumpama, čiji rad regulišu tlačne sklopke i prolazi kroz hidroforsko postrojenje i šalje u distributivnu mrežu.

Kvalitet vode je zadovoljavajući, a vrši se samo dezinfekcija natrijumhipohloritom.

Vodovodna mreža građena je 1970. godine. Ukupna dužina je 15,50 km. U mreži su zastupljeni AC 90%, LIV 2%, PVC 7,5% i 0,5% ostali materijali. Prečnici cevi su od 80 do 200 mm. Mreža funkcioniše kao prstenasta.

Na vodovodnoj mreži postoji oko 650 priključaka.

Prosečna mesečna potrošnja za 2014. godinu bila je oko 9.000 m3/mes.

VODOSNABDEVANJE RASTINE:

Izvorište se sastoji od dva arterska bunara, čiji se rad reguliše tlačnim sklopkama iz hidroforskog postrojenja zapremine 5 m3. Iz hidroforske stanice vrši se dezinfekcija vode natrijumhipohloritom uz pomoć pumpe i odatle šalje u distributivnu mrežu.

Vodovodna mreža je građena 1978. godine. Ukupna dužina mreže je 6,5 km. U mreži je zastupljen AC 100%. Prečnici cevi su od 80 do 100 mm. Mreža funkcioniše kao prstenasta.

Na vodovodnoj mreži postoji oko 210 priključaka.

Prosečna mesečna potrošnja za 2014. godinu bila je oko 2.500 m3/mes.