Мај
19

Tokom jučerašnjeg dana na Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda održana je redovna vežba jedinice vatrogasne službe. Ovo je samo jedan od vidova dugogodišnje saradnje našeg preduzeća sa sektorom za vanredne situacije. 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Danas je JKP "Vodokanal" ugostio studente Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. U okviru IPA projekta koji se realizuje na Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda, a na kome je jedan od partnera i Novosadski Poljoprivredni fakultet, studenti su imali priliku da se bliže upoznaju sa tehnologijom prečišćavanja otpadnih voda, ali i mogućnostima dobijanja obnovljive energije iz otpadnih voda. 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Окт
14

JKP "Vodokanal" danas je ugostio učenike Srednje poljoprivredne i veterinarske škole iz Osijeka.U svečanoj sali upravne zgrade održano je predavanje edukativnog karaktera o stanju otpadnih voda na teritoriji grada Sombora kroz temu „Mogućnosti i potencijali za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora u komunalnim preduzećima – proizvodnja energije iz otpadnih sirovina“, a u pogledu „XDEGREE“ projekta čiju je realizaciju omogućio IPA Fond.
Edukaciji su prisustvovali učenici i profesori škole, ispred JKP „Vodokanal“-a Sombor direktorica Jasmina Bobić, Strahinja Šljukić i Marijana Suvalj.
„Ideja edukacije se zasniva na tome da je neophodno blagovremeno mlade upoznati sa prirodnim resursima kojima raspolažemo, ali i načinima kojima možemo da stvorimo energiju kroz obnovljive izvore. Sadržaj edukacije je prilagođen deci ovog uzrasta, ali ono što je nama kao predavačima mnogo značajnije, jeste da se deca afirmišu u pogledu prekogranične saradnje i da kroz svoje delovanje u budućnosti šire svoje ideje i van granica svoje države.  Druženje sa decom je uvek lepo i drago mi je što je naša svečana sala danas bila ispunjena do poslednjeg mesta." istakla je direktorica Jasmina Bobić.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Феб
12

JKP „Vodokanal“ se dugi niz godina rado odaziva na poziv škola i učestvuje u edukacijama koje se organizuju za naše najmlađe sugrađane na temu „Značaj vode za piće i važnost njene racionalne upotrebe“. Kako primena nove tehnologije pronalazi sve veće mesto u obrazovanju, tako je JKP „Vodkanal“ imao priliku da bude učesnik u „Skype“ nastavi na poziv Srednje tehničke škole sa domom učenika – Apatin, koju je organizovao profesor Ivica Jurišin.
Predavači ispred preduzeća su bili Strahinja Šljukić i Edita Mastilović. Ideja edukacije mladih kroz obrazovanje se zasniva na tome da je neophodno blagovremeno mlade upoznati sa prirodnim resursima kojima raspolažemo, načinom čuvanja vode za budućnost i načinima uštede energije za budućnost.  "Ovo je bila edukacija koja je prilagođena deci ovog uzrasta i koja svojim sadržajem dopunjuje gradivo koji oni pohađaju u školi. Druženje sa decom je uvek lepo i drago mi je što je JKP „Vodokanal“ imao tu privilegiju da učestvuje u jednom ovakvom projektu." - istakao je Strahinja Šljukić, predavač i predstavnik JKP "Vodokanal"-a Sombor.

  

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Јун
13

U svečanoj sali JKP "Vodokanal"-a danas je za najmlađe sugrađane održana edukacija o značaju vode za piće, ali i o važnosti njene racionalne upotrebe, pod nazivom "Voda za piće i otpadne vode". Edukaciji su prisustvovali učenici prvog razreda srednje škole "Sveti Sava" iz Sombora. Predavač je bila Edita Mastilović, diplomirani biolog.
Ideja edukacije se zasniva na tome da je neophodno blagovremeno mlade upoznati sa prirodnim resursima kojima raspolažemo, načinom čuvanja vode za budućnost, načinima uštede energije za budućnost. 
"Ovo je edukacija koja je prilagođena deci ovog uzrasta i koja svojim sadržajem dopunjuje gradivo predmeta Zaštita životne sredine koji oni pohađaju u školi. Druženje sa decom je uvek lepo i drago mi je što je naša svečana sala danas bila ispunjena do poslednjeg mesta." istakla je Edita Mastilović, predavač i predstavnik JKP "Vodokanal"-a Sombor.

       

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
22

Danas je Svetski dan voda i on se obeležava svake godine 22. marta. Ovaj dan je usvojen rezolucijom UN-a u decembru 1992. godine, a već od 1993. godine počeo je i da se obeležava. Tokom vremena značaj ovog dana je počeo da raste. Namera Ujedinjenih nacija bila je da se na ovaj dan svi zajedno podsetimo važnosti zaštite vode, ali i nedostatka vode za piće u mnogim krajevima sveta.
Voda je temelj života i osnovni sastojak svakog živog bića. Međutim, bližimo se vremenu kada će potreba za vodom premašiti zalihe. Danas je svet suočen sa najvećom krizom u snadbevanju vodom i voda je u 21. veku prepoznata kao najznačajniji prirodni resurs. Svakodnevno broj stanovnika raste, razvija se privreda i industrija, a postojeći vodeni resursi se iscrpljuju, ali i zagađuju. Naime, dugo se smatralo da je voda zbog kruženja u prirodi "obnovljiv" resurs, ali kruženjem, zbog dugoročnog zagađenja životne sredine, opterećuje se štetnim materijama i zagađivačima biološkog, hemijskog ili radiološkog porekla. Zbog ove dvostruke opasnosti, najcrnje prognoze, predviđaju čak i ratove za zalihe pijaće vode. Procene stručnjaka kazu da oko 1,1 milijardi ljudi nema pristup pijaćoj vodi, a 2,5 milijardi nema obezbeđene elementarne sanitarne uslove.
JKP "Vodokanal" ovom prilikom apeluje na svoje potrošača da racionalno troše vodu za piće.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Дец
03

U svečanoj sali JKP "Vodokanal"-a danas je za najmlađe sugrađane održana edukacija o značaju vode za piće, ali i o važnosti njene racionalne upotrebe, pod nazivom "Voda za piće i otpadne vode". Edukaciji su prisustvovali sedmi razredi dve osnovne škole: "Bratstvo jedinstvo" i "Nikola Vukičević" iz Sombora, predsednik udruženja organizacije tehničke kulture Sombor Aleksandar Pejošević i predstavnici našeg preduzeća. Predavač je bila Edita Mastilović, diplomirani biolog.
Današnja edukacija je deo projekta "Sačuvajmo prirodne resurse za budućnost" čiji je nosilac Društvo energetičara Sombor.
"Ideja projekta sačuvajmo prirodne resurse za budućnost se zasniva na tome da je neophodno blagovremeno mlade upoznati sa prirodnim resursima kojima raspolažemo, načinom čuvanja vode za budućnost, načinima uštede energije za budućnost. Na osnovu toga smo napravili dva dela ovog projekta, jedan deo je energetska efikasnost, dok je drugi deo projekta osnovna informacija o načinu uzimanja vode iz zemlje, prerada vode i distribucija vode do potrošača. Deca ovog uzrasta su izabrana zbog toga što je neophodno da što ranije saznaju i počnu da vode računa o očuvanju prirodnih resursa, pre svega svojim ličnim ponašanjem, kako bi što duže očuvali ovo što nam priroda pruža." istakao je predsednk Aleksandar Pejošević.
"Ovo je edukacija koja je prilagođena deci ovog uzrasta i koja svojim sadržajem dopunjuje gradivo predmeta Zaštita životne sredine koji oni pohađaju u školi. Druženje sa decom je uvek lepo i drago mi je što je naša svečana sala danas bila ispunjena do poslednjeg mesta." istakla je Edita Mastilović, predavač i predstavnik JKP "Vodokanal"-a Sombor.

     

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
20

Ove godine od 17-19. novembra održani su sedmi po redu Sajam voda i Forum voda u Beogradu, a koje su posetili i naši predstavnici. Na sajmu su se predstavili mnogobrojni izlagači opreme i tehnologije za vodoprivredu.
Sajam voda i Forum voda su mesta za razmenu svih dosadašnjih iskustava, ali i upoznavanja sa novim tehnologijama koje treba da pruže određena rešenja. Strateška važnost vode i dostupnost pijaćoj vodi u našem veku i način upravljanja vodnim resursima prema globalnim klimatskim promenama oredeljuju aktivnosti usmerene na razvoj, usavršavanje, modernizaciju i racionalizaciju sistema. U fokusu interesovanja javnosti sve više se nalaze pitanja vezana za odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda, koja su značajna sa aspekta zaštite životne sredine i poboljšanja kvaliteta i standarda života.
Mnogobrojni problemi u sektoru voda zahtevaju participiranje svih relevantnih činilaca, a Sajam voda i Forum voda je upravo mesto gde svi aktivno učestvuju i daju najbolje ideje za poboljšanja i nalaženje održivih rešenja.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
09

Početak svakog uspeha je prepoznavanje moći znanja i usavršavanja. Savremeni svet postaje sve kompleksniji, a znanje postaje ključni faktor napretka. JKP "Vodokanal" je preduzeće koje ide u korak sa savremenim tehnologijama i prepoznaje potrebu za stalnim usavršavanjem. Ulaganjem u svoj kadar JKP "Vodokanal" širi fokus i teži da svojim potrošačima omogući kvalitetnije usluge. 
Jedno u nizu predavanja održano je u četvrtak, 05. novembra 2015. godine u prostorijama Inženjerske komore Srbije u Novom Sadu. Predavanju je prisustvovalo više od pedeset diplomiranih inženjera, a među njima i naš predstavnik. Cilj predavanja je bio usavršavanje i razvoj u oblasti primene modernih plastičnih materijala u izvođenju i projektovanju hidrotehničkih instalacija.
JKP "Vodokanal" svoj uspeh meri kvalitetom pruženih usluga svojim potrošačima i u skladu sa tim nastaviće sa permanentnim stručnim usavršavanjem svojih kadrova. 

Predavanje - 05. novembar 2015.    Predavanje - 05. novembar 2015.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor