О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Somborski trg
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Upov aeracija 3
  • Upov iz vazduha
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Upov 4
  • нова фабрика 3
  • нова фабрика2

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Aвг
11

Квар у водоводној шахти на углу Стапарског пута и Војничке улице

Радници сектора одржавања водоводне мреже града су имали интервенцију у водоводној шахти на углу Стапарског пута и Војничке улице. Квар је саниран препакивањем постојећег вентила.

... »
Aвг
10

Ископ упојних канала у улици Николаја Шимића

Током преподнева, радници сектора изградње са грађевинском оперативом започели су радове на ископу упојних канала у улици Николаја Шимића.
... »
Aвг
10

Наставак радова на Гаковачком путу

Сектор изградње са грађевинском оперативом је данас извршио истовар црпне станице на Гаковачком путу. Овим је омогућен наставак радова на изградњи канализације отпадних вода.

... »
Aвг
10

Санација кварова на водоводној мрежи током викенда

Током викенда, радници ЈКП "Водоканал" имали су више интервенција на водоводној мрежи. У суботу су санирани кварови у улици 12 Војвођанске ударне бригаде и у Моношторској улици испред кбр. 32. Истог дана одрађена је интервенција у водоводној шахти у улици Филипа Кљајића, ... »