О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • нова фабрика2
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Upov 4
  • Vodari
  • нова фабрика1
  • Jaroš, aeracija
  • Jaroš, aeracija
  • Stari bunar
  • нова фабрика6

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Окт
15

Прекид водоснабдевања у улици Светозара Милетића

Због извођења радова на санацији квара у улици Светозара Милетића у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици.
... »
Окт
14

Прекид водоснабдевања у Војвођанској улици

Због извођења радова на санацији квара у Војвођанској улици у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици и то од Венца војводе Радомира Путника до Ивана Милутиновића.
... »
Окт
14

Прекид водоснабдевања у улици Светозара Милетића

Због извођења радова на санацији квара у улици Светозара Милетића у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици.
... »
Окт
13

Прекид водоснабдевања у Војничкој улици

Због извођења радова на санацији квара у Војничкој улици у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици и то од Стапарског пута до Фрушкогорске улице.
... »

Јавне набавке