О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Stari bunar
  • нова фабрика2
  • Stari bunar
  • Jaroš, upravna zgrada
  • нова фабрика5
  • Upov pumpe
  • Somborski trg
  • нова фабрика1
  • Stari Sombor, bunar

Актуелности

Јан
17

Обавештење за потрошаче Карађорђеве улице

Због извођења радова на санацији квара на водоводној мрежи у Карађорђевој улици, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици.
Радници ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати до 14 часова, односно до санације квара.
Контакт ... »

Јан
15

Санација кварова у шахтама потрошача

Радници сектора Баждарнице током протеклих пар дана имали су неколико већих интервенција на замени вентила и водомера у шахтама потрошача.

... »
Јан
15

Измештање водоводне линије

Радници сектора одржавања водоводне мреже града, у понедељак, извели су радове на измештању дела трасе водоводне линије у делу где је предвиђена изградња будуће саобраћајнице Стапар - Сивац.

... »
Јан
13

Обавештење за потрошаче Карађорђеве улице

Сутра, у уторак, 14. јануара 2020. године, у периоду између 10 и 12 часова, због извођења радова на замени водомера, у Карађорђевој улици доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици.
Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Корисницима ... »

Јавне набавке