О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov 2
  • Vodari
  • Stari bunar
  • Vodari
  • нова фабрика5
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Upov aeracija 3
  • Upov - informacioni sisitem
  • Stari Sombor, bunar

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Сеп
29

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Дана 02.10.2023 због извођења радова на изградњи водоводне мреже у улици Расадничка у Сомбору, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача. Прекид водоснабдевања ће трајати од 7 до 15 часова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110. Након завршетка радова могућа је појава умањеног ... »

Сеп
29

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Због извођења радова на санацији квара у улици Шипош Ђерђа 9 у Телечкој, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици. Прекид водоснабдевања ће трајати до 14 часова односно до завршетка радова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110. Након завршетка радова ... »

Сеп
28

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Због извођења радова на санацији квара у улици Јосипа Панчића 9 у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици од Штросмајерове до Станка Опсенице.Прекид водоснабдевања ће трајати од 10 часова до завршетка радова.

... »
Сеп
27

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града данас су вршили ванредно испирање водоводне мреже у улици Раде Крстића и Спортска 12.

... »