О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov - informacioni sisitem
  • Somborski trg
  • Vodari
  • нова фабрика 3
  • Upov - tabla
  • Upov - laboratorija
  • Stari bunar
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Сеп
30

Радови на водоводној мрежи

Током дана радници ангажовани на пословима одржавања водоводне мреже града и насељених места врше санацију ровова који су настали као последица санације кварова на водоводној мрежи.

... »
Сеп
27

Санација квара на водоводној мрежи у улици ЈНА, Кљајићево

Због извођења радова на санацији квара у Кљајићеву, у улици ЈНА, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици.
... »
Сеп
27

Санација квара на водоводној мрежи у Московској улици

Због извођења радова на санацији квара у Сомбору, у улици Московска, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици.
... »
Сеп
26

Интервенције током викенда

Дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а током викенда интервенисала је у насељеним местима Tелечка, Стапар у улици Карађорђев плац, Станишић у улици Ослобођења. Такође интервенција је била и у граду у улици Призренска. Приликом извођења радова дошло је до краткотрајног прекида ... »