О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov - informacioni sisitem
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Upov aeracija 1
  • Stari bunar
  • Vodari
  • Upov aeracija 3
  • Jaroš, aeracija
  • Upov - laboratorija

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Окт
22

Санација квара на водоводној линији у Гакову

Tоком данашњег дана дошло је до квара на водоводној мрежи у насељеном месту Гаково, у улици Иве Лоле Рибара код кућног броја 34, где је дошло до пуцања цеви. Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже насељених места санирали су квар. Санација квара протекла је са краћим прекидом ... »

Окт
22

Замена прикључка у Косовској улици

Током преподнева радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града ЈКП "Водоканал", наставили су са планираним активностима. Данас су извршили замену кућног прикључка у Косовској улици код кућног броја 7.

... »
Окт
21

Одржавање канализационе мреже

Радници сектора одржавања канализационе мреже настављају са редовним активностима. У току преподнева извршено је прање пловака на Венцу Војводе Радомира Путника.

... »
Окт
21

Испирање водоводне мреже

Током преподнева, радници на одржавању водоводне мреже града наставили су са испирањем водоводне мреже по унапред утврђеном плану. Осим планског, данас је вршено и ванредно испирање водоводне мреже на ЦСВ "Јарош".

... »