О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Jaroš, aeracija
  • Upov - informacioni sisitem
  • Jaroš, aeracija
  • Upov - tabla
  • Upov pumpe
  • нова фабрика 3
  • нова фабрика5
  • Upov 4
  • Upov 2

Актуелности

Мај
20

Санација квара на водоводној линији

Сектор одржавања водоводне мреже града интервенисао је на санацији квара који се догодио на магистралном цевоводу у индустријској зони. 

... »
Мај
20

Интервенције на водоводној мрежи у насељеним местима

Током преподнева радници сектора одржавања водоводне мреже у насељеним места интервенисали су у Кљајићеву, где су санирали цурење на водоводном прикључку за Основну школу. Друга интервенција била је у Дорослову у улици Никола Тесле испред кућног броја 95, где је током ... »

Мај
19

Вежба ватрогасне служе на УПОВ-у

Током јучерашњег дана на Уређају за пречишћавање отпадних вода одржана је редовна вежба јединице ватрогасне службе. Ово је само један од видова дугогодишње сарадње нашег предузећа са сектором за ванредне ситуације. 

... »
Мај
19

Плански радови на УПОВ-у

Током дана радници ангажовани на Уређају за пречишћавање отпадних вода извршили су монтирање аератора који је био на генералном годишњем сервису. 

... »