О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Vodari
  • Jaroš, aeracija
  • нова фабрика5
  • Vodari
  • Upov 3
  • Jaroš, aeracija
  • нова фабрика2
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Stari bunar

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Јан
26

Санација хаварије у улици XII Војвођанске ударне бригаде

Због извођења радова на санацији квара у улици XII Војвођанске ударне бригаде испред кућног броја 23 у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици и то од улице Тозе Марковића до улице Нике Максимовића.
Прекид водоснабдевања ће трајати од ... »

Јан
25

Обавештење за кориснике услуга ЈКП "Водканал" Сомбор

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

ОВИМ ПУТЕМ ОБАВЕШТАВАМО СВЕ ПОТРОШАЧЕ, ВЛАСНИКЕ КУЋА У КОЈИМА НИКО НЕ ЖИВИ ДА НА ШАЛТЕРУ ЈКП „ВОДОКАНАЛ“ СОМБОР У СОМБОРУ, УЛИЦА БЕЛОГ ГОЛУБА БР.5, МОГУ ПОДНЕТИ ПИСМЕНИ ЗАХТЕВ ЗА ДЕМОНТАЖУ ВОДОМЕРА.

... »
Јан
24

Интервенција на водоводној мрежи у Чонопљи

Дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а на одржавању водоводне мреже села током викенда успешно је извела радове на санацији квара у улици Раде Кончара у Чонопљи. Интервенција је захтевала замену дела дотрајале водоводне цеви. Прекид водоснабдевања трајао је минимално. ... »
Јан
24

Интервенције на мрежи канализације током викенда

Дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а током викенда имала је три интервенције на мрежи канализације отпадних вода. Интервенције су захтевале хитну реакцију и извођење радова на одгушењу канализационе мреже на следећим локацијама: Саве Ковачевића испред кућног броја ... »

Јавне набавке