О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • нова фабрика1
  • Jaroš, aeracija
  • Stari bunar
  • Stari Sombor, bunar
  • Upov 1
  • Stari bunar
  • нова фабрика6
  • Stari bunar
  • Upov 4

Актуелности

Aвг
09

Започели радови на изградња резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић

Током месеца започели су радови на изградњи резервоара и црпне станице у насељеном месту Светозар Милетић. Ово је капитални објекат водоснабдевања, јер ће се његовом изградњом стећи услови, не само да се поменуто насељено место повеже са централним системом водоснабдевања ... »

Aвг
09

Доводник воде Лугово - Стапар

Током јучерашњег дана започели су радови на изградњи водоводног чворишта на доводнику. Очекује се да ће током данашњег дана радови бити приведени крају.

... »
Aвг
09

Планско испирање водоводне мреже

Обавештавају се потрошачи који живе у насељеним местима Лугово, Шиђани и Жарковац да ће се у наредних 7 радних дана, закључно са петком 17.08.2018. у периоду од 08-13 часова вршити радови на планском испирању водоводне мреже. У току трајања радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној ... »

Aвг
09

Радова на изградњи водоводне и канализационе мреже у Блоку 23 и 45 приводе се крају

Током ове недеље, на градилишту у Блоку 23 и 45, окончани су радови на повезивању цевовода канализације отпадних вода на црпну станицу. У наредних неколико дана интензивно ће се вршити завршни радови, након чега ће се приступити комплетирању техничке документације која ... »

Јавне набавке