О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov - laboratorija
  • Upov 3
  • нова фабрика1
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Jaroš, aeracija
  • Jaroš, aeracija
  • Upov pumpe
  • Upov aeracija 1
  • Jaroš, aeracija

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Феб
13

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града данас су вршили планско испирање водоводне мреже Сомбор Сивачки летњи пут.

... »
Феб
09

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Дана 12.02 због извођења радова на изградњи водоводног прикључка доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача  у улици Борачка и део улице Сивачки пут од бр 10 до броја 22. Прекид водоснабдевања ће трајати од 8 до 13 часова односно до завршетка радова. Контакт телефон за додатне информације ... »

Феб
07

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Због извођења радова на санацији квара у улици Слободана Мацуре 4 у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици. Прекид водоснабдевања ће трајати од 8.30 до завршетка радова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110. Након завршетка радова могућа ... »

Феб
06

Обавештење о прекиду водоснабдевања

Због извођења радова на санацији квара на углу Његошеве и улице Марка Орешковића у Кљајићеву, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача. Прекид водоснабдевања ће трајати до 15 часова односно до завршетка радова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110. Након завршетка ... »