О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov - laboratorija
  • Stari Sombor, bunar
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Vodari
  • нова фабрика4
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Upov iz vazduha
  • Somborski trg

Актуелности

Јан
16

Саниран квар на прикључку на канализацију

Током данашњег дана санирана је хаварија на кућном прикључку на канализацију отпадних вода у улици Стевана Сремца број 15. До квара је дошло услед непажње приликом извођена радова других имаоца јавних овлашћења, који су своју инсталацију провукли кроз цев кућног прикључка ... »

Јан
15

Обавештење за потрошаче улице Павла Вујисића

Због извођења радова на санацији квара на водоводној мрежи на углу улица Павла Вујисића и Симе Шолаје, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача који живе у улици Павла Вујисића. 
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати ... »

Јан
11

Обавештење за потрошаче улице Огњена Прице

Због извођења радова на водоводној мрежи у улици Огњена Прице, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици, у делу између улица Београдске и Призренске. Корисницима који живе у наведеном делу улице препоручује се да обезбеде неопходне залихе ... »

Јан
10

Санација квара у шахти потрошача

Како смо последњих дана суочени са ниским температурама, учестале су пријаве цурења на вентилима у шахтама потрошача које су неадекватно одржаване. Током данашњег дана теренска екипа ЈКП "Водоканал"-а санирала је квар ове врсте у Жарковцу, на пријемној станици за млеко.
»

Јавне набавке