1. Ко контролише квалитет воде за пиће?

Редовну контролу квалитета воде за пиће врше лабораторија ЈКП „Водоканала“ Сомбор и лабораторија Завода за јавно здравље Сомбор.

2. Да ли постоји Правилник о техничким условима и поступку за уградњу споредних водомера?

Споредни водомери су мерни уређаји који се користе за мерење потрошње воде иза главног водомера. Информације о интерним водомерима могу се наћи у Одлуци о примени и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Општине Сомбор, у члановима 37,45 и 50. Одлуку можете пронаћи и код нас на сајту у одељку ДОКУМЕНТИАКТУЕЛНИ ДОКУМЕНТИ.

3. Зашто је вода замућена и црвенкаста?

Догоди се да је вода која истиче из славина потрошача понекада замућена. Ова појава је последица хидрауличких удара што доводи да покретања талога који се налази на унутрашњим зидовима цевовода. Тај талог садржи једињења гвожђа које је наранџасто-црвенкасте боје, а које нема посебног здравственог значаја. Уколико дође до ове појаве потрошачима се препоручује испирање кућних инсталација до појаве бистре воде. Уколико препорука не реши проблем, потрошачи могу да се јаве ЈКП „Водоканал“ Сомбор на телефон 464-233 и пријаве пројаву, након чега ће наше екипе обавити интервенцију испирања уличног цевовода.

4. Зашто је вода беличаста?

Догоди се да је вода која истиче из славина потрошача понекада беличаста. Ово је појава која се јавља услед продора ваздуха у воду и то у виду ситних мехурића, стручном терминологијом речено то је диспергован ваздух. Мехурићи који се појаве у чаши воде нестају за тридесетак секунди, тако да се након тога вода потпуно избистри. Узрок ове појаве могу да буду неисправне кућне инсталације, које „усисавају“ ваздух.

5. Шта је потрошња воде?

Потрошња воде је запремина воде која је искоришћена у одрећеном временском периоду и представља разлику између два очитавања стања водомера потрошача. Изражава се у кубним метрима.

6. Ко одржава кућне инсталације?

Кућне инсталације одржава власник, односно корисник објекта или предузеће са којим власник има уговор о одржавању.

7. Контрола квалитета и састава воде за пиће?

Вода са изворишта Јарош која снабдева наше потрошаче у граду и селу подлеже редовним хемијским и микробиолошким контролама према Правилнику о Хигијенској исправности воде за пиће, Сл.лист СРЈ 42/98. Анализу квалитета воде за пиће врши Завод за јавно здравље Сомбор, на основу чијих извештаја се контолише квалитет и безбедност воде за пиће. Осим тога, анализа воде се врши и у интерној лабораторији ЈКП "Водоканал"-а Сомбор током целог производног процеса. Производња и дистрибуција воде за пиће је под сталним надзором Покрајинске санитарне инспекције. Сагласно анализама Завода за Јавно Здравље Сомбор и интерне лабораторије у ЈКП "Водоканал"-а квалитет воде која се испоручује свим потрошачима које снабдева ЈКП "Водоканал" потпуно одговара прописаним нормама. У последње време, наши потрошачи учесталије су постављали питања о квалитету и саставу воде из градског водовода. Из тог разлога ЈКП "Водоканал" је одлучио да потрошачима стави на увид извештај о квалитету и саставу воде. Јарош; Кафе РОЛЕКС, Грује Дедића