1. Ko kontroliše kvalitet vode za piće?

Redovnu kontrolu kvaliteta vode za piće vrše laboratorija JKP „Vodokanala“ Sombor i laboratorija Zavoda za javno zdravlje Sombor.

2. Da li postoji Pravilnik o tehničkim uslovima i postupku za ugradnju sporednih vodomera?

Sporedni vodomeri su merni uređaji koji se koriste za merenje potrošnje vode iza glavnog vodomera. Informacije o internim vodomerima mogu se naći u Odluci o primeni i distribuciji vode za piće, odvođenju i prečišćavanju upotrebljenih voda i odvođenju atmosferskih voda na području Opštine Sombor, u članovima 37,45 i 50. Odluku možete pronaći i kod nas na sajtu u odeljku DOKUMENTIAKTUELNI DOKUMENTI.

3. Zašto je voda zamućena i crvenkasta?

Dogodi se da je voda koja ističe iz slavina potrošača ponekada zamućena. Ova pojava je posledica hidrauličkih udara što dovodi da pokretanja taloga koji se nalazi na unutrašnjim zidovima cevovoda. Taj talog sadrži jedinjenja gvožđa koje je narandžasto-crvenkaste boje, a koje nema posebnog zdravstvenog značaja. Ukoliko dođe do ove pojave potrošačima se preporučuje ispiranje kućnih instalacija do pojave bistre vode. Ukoliko preporuka ne reši problem, potrošači mogu da se jave JKP „Vodokanal“ Sombor na telefon 464-233 i prijave projavu, nakon čega će naše ekipe obaviti intervenciju ispiranja uličnog cevovoda.

4. Zašto je voda beličasta?

Dogodi se da je voda koja ističe iz slavina potrošača ponekada beličasta. Ovo je pojava koja se javlja usled prodora vazduha u vodu i to u vidu sitnih mehurića, stručnom terminologijom rečeno to je dispergovan vazduh. Mehurići koji se pojave u čaši vode nestaju za tridesetak sekundi, tako da se nakon toga voda potpuno izbistri. Uzrok ove pojave mogu da budu neispravne kućne instalacije, koje „usisavaju“ vazduh.

5. Šta je potrošnja vode?

Potrošnja vode je zapremina vode koja je iskorišćena u odrećenom vremenskom periodu i predstavlja razliku između dva očitavanja stanja vodomera potrošača. Izražava se u kubnim metrima.

6. Ko održava kućne instalacije?

Kućne instalacije održava vlasnik, odnosno korisnik objekta ili preduzeće sa kojim vlasnik ima ugovor o održavanju.

7. Kontrola kvaliteta i sastava vode za piće?

Voda sa izvorišta Jaroš koja snabdeva naše potrošače u gradu i selu podleže redovnim hemijskim i mikrobiološkim kontrolama prema Pravilniku o Higijenskoj ispravnosti vode za piće, Sl.list SRJ 42/98. Analizu kvaliteta vode za piće vrši Zavod za javno zdravlje Sombor, na osnovu čijih izveštaja se kontoliše kvalitet i bezbednost vode za piće. Osim toga, analiza vode se vrši i u internoj laboratoriji JKP "Vodokanal"-a Sombor tokom celog proizvodnog procesa. Proizvodnja i distribucija vode za piće je pod stalnim nadzorom Pokrajinske sanitarne inspekcije. Saglasno analizama Zavoda za Javno Zdravlje Sombor i interne laboratorije u JKP "Vodokanal"-a kvalitet vode koja se isporučuje svim potrošačima koje snabdeva JKP "Vodokanal" potpuno odgovara propisanim normama. U poslednje vreme, naši potrošači učestalije su postavljali pitanja o kvalitetu i sastavu vode iz gradskog vodovoda. Iz tog razloga JKP "Vodokanal" je odlučio da potrošačima stavi na uvid izveštaj o kvalitetu i sastavu vode. Jaroš; Kafe ROLEKS, Gruje Dedića