Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je osnovano Rešenjem Gradskog narodnog odbora Sombora Br. 03-331/1 od 17.januara 1961.godine.
Kao Komunalna ustanova "Vodokanal" je imao zadatak da se bavi izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

Danas, Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je institucija sa dugogodišnjim iskustvom zaposlenih, savremene opreme kojom raspolaže, a obezbeđuje građanima:

Proizvodnja vode obavlja se na CSV "Jaroš" iz 14 bunara drugog vodnosnog sloja i postrojenja za pripremu vode za piće, 8 subarterskih bunara u gradu i 9 subarterskih bunara u naseljenim mestima. Vodovodna mreža je ukupne dužine oko 210 km ...

Pročitajte više

Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih vodačine separatni sistem upotrebljenih i atmosferskih voda, javna kanalizaciona mreža dužine od oko 135 km, ukupno 23 prepumpne stanice, UPOV kapaciteta 180.000 ES, 16.000 m3 vode ...

Pročitajte više

Uprava se sastoji od stručnog kolegijuma na čijem čelu je direktor Jasmina Bobić. Preduzeće ima nadzorni odbor, koji čine tri člana:
  1. Nikola Žuljević -  Predsednik  nadzornog odbora iz reda osnivača,
  2. Ladislav Palfi  - član  nadzornog odbora iz reda osnivača i
  3. Mirjana Babić  -  član nadzornog odbora iz reda zaposlenih. Rešenje o imenovanju Nadzornog odbora JKP "Vodokanal" Sombor. Trenutno imamo 99 stalno zaposlenih radnika. 
    Preduzeće poseduje sopstveni integralni informacioni sistem. Od januara 2011. godine uveden je sistem kvaliteta ISO 9001:2008.

Organizaciona šema

U narednom periodu planiraju se radovi na modernizaciji celokupnog sistema JKP Vodokanal. Dinamika će zavisiti od raspoloživih sredstava koja su uslovljena cenama vode, finansiranjem od strane Grada Sombor, inostranih kredita, donacija...

Pročitajte više


JKP VODOKANAL, vrši svoju osnovnu delatnost, prečišćava i isporučuje vodu za piće, odvodi i prečišćava otpadne vode, po cenama iz Rešenja Izvršnog odbora Skupštine opštine Sombor
Cene

Vršimo i sve vrste građevinskih i transportnih usluga, koristeći dobro opremljen mašinski park, kao i stručnost i iskustvo radnika građevinske operative. U sopstvenoj baždarnici vršimo uslužno baždaraenje vodomera do 6/4". Specijalnim vozilima vršimo odgušivanje i čišćenje fekalne i atmosverske kanalizacije.

Radovi na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže su jedan od glavnih prihoda JKP Vodokanala.