Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства.

ЈКП Водоканал располаже са већим бројем радних машина, специјалних возила, као и теретних возила.

1. Радне машине:

 • Ровокопач точкаш (Neuson 6503 WD, 2008.)
 • Ровокопач гусеничар (Poclain P 70, 1979.)
 • Комбиновани ровокопач (CASE 580, 2002.)
 • Комбиновани ровокопач (JCB 3CX, 2013.)
 • Мини ровокопач (HITACHI ZX 18, 2005.)
 • Мини ровокопач (NEUSON 2404, 2011.)
 • Утоваривач (Трбовље, 1982.)
 • Мобилни дизел агрегати
 • мобилни компресори
 • Вибронабијачи, пнеуматски чекићи, итд.

2. Специјална возила:

 • Возило за одгушивање канализације (КАНАЛ ЈЕТ)
 • Муљарица (ФАП 1314-ФФ)
 • Цистерна за питку воду (ФАП 1616 Б)
 • Аутоподизач (ФАП 1417)

3. Камиони:

 • Kiperi (ФАП 19-21)
 • Мањи камиони разних носивости и намене

Са горе наведеним возилима, уз искусне возаче - руковаоце, ЈКП Водоканал је оспособљен за извођење разних врста радова и пружање услуга.

Сервис је оспособљен за извођење радова на бунарима (аерлифтовање, тестирање, монтажу), као и за електро, браварске, фарбарске и остале послове на ремонту опреме и постројења.