О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov iz vazduha
  • нова фабрика2
  • Upov pumpe
  • Upov 1
  • Upov aeracija 2
  • Vodari
  • Jaroš - tabla
  • Upov - tabla
  • Upov aeracija 3

Актуелности

Март
05

Хаварија на водоводној мрежи на Апатинском путу

Данас, четвртак 05.03.2015. године од 7,00часова, вршиће се поправка хаварије на Апатинском путу између угла са улицом Кнеза Милоша и угла са улицом Флосбергеровом. За време радова на поправци хаварије могуће је привремено смањење притиска воде у мрежи, као и привремена обустава у снабдевању водом на делу Апатинског пута. »

Март
04

Нова процедура за изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу

Обавештавао грађане да од 03.03.2015. године, Инвеститор изградње или од њега овлашћено лице,Захтев за изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу подносе у згради локалне самоуправе (зграда жупаније) на шалтеру бр. 2 услужног центра (шалтер сала у приземљу). »

Март
04

Планско одржавање водоводне мреже у улицама: Сувајска, Тозе Марковића и 8. Марта

У складу са годишњим Планом рада ЈКП Водоканала за 2015. годину од понедељка 02.03.2015. године врши се планско одржавање водоводне мреже на територији МЗ Горња Варош, у улицама: Сувајска, Тозе Марковића, 8 Март, као и околним улицама. »

Јавне набавке