О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Stari bunar
  • Stari Sombor, bunar
  • Stari bunar
  • Upov 2
  • Upov aeracija 2
  • Vodari
  • Upov aeracija 1
  • Upov iz vazduha
  • Upov aeracija 3

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Нов
14

Радови на одржавању мреже водовода и канализције

Током протеклог викенда дежурна екипа интервенисала је на одгушењу фекалне канализације у улици Јосифа Панчиа испред кућног броја 1. Данас су екипе на одржавању водовода извршиле радове на утовару и одвозу вишка земље на углу улица XII Војвођанске ударне бригаде и Славујевог Венца.

... »
Нов
02

Планско испирање водоводне мреже

Током протеклих дана, радници ангажовани на одржавању водоводне мреже, врше планско испирање линије на више локалитета у граду. Обухваћене су следеће улице: Душана Мудрака, Излетничка, Цветна, Гаковачки пут, Ивана Горана Ковачића, Јосићки пут, Старине Новака, Бањалучка, ... »

Окт
27

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града настављају са редовним активностима на одржавању мреже водовода. Претходних дана вршили су испирање водоводне мреже у Излетничкој улици, улици Душана Мудрака и Централи – „Стрелиште“.

... »
Окт
25

Санација кварова на водоводној мрежи

Током јучерашњег дана, радници ангажовани на одржавању водоводне мреже несељених места интервенисали су више пута, санирајући мање кварове у улицама: Светосавска у Чонопљи и Риђичка у Риђици. Током трајања радова било је краткотрајних прекида водоснабдевања потрошача.

... »

Јавне набавке