О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Stari bunar
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Upov aeracija 2
  • Vodari
  • нова фабрика6
  • Jaroš - tabla
  • Upov pumpe
  • нова фабрика4

Актуелности

Март
27

Санација квара на водоводној линији

У раним јутарњим часовима радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града санирали су квар на водоводној линији у улици Роковачки пут. Прекид водоснабдевања је трајао минимално.

... »
Март
27

Дезинфекција такси возила

Радници ЈКП "Водоканал"-а свакодневно врше услугу дезинфекције такси возила на пункту код "Мостонге" у периоду од 8 до 12 часова.

... »
Март
27

Обавештење за потрошаче

Због извођења радова на санацији квара на водоводној мрежи у улици Роковачки пут, дошло је до прекида водоснабдевања код дела потрошача у поменутој улици.
Радници ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати до 13 часова, односно до санације квара.
Контакт телефон ... »

Март
26

Санација квара на водоводној линији

У раним јутарњим часовима радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града санирали су квар на водоводној линији у Призренској улици. Прекид водоснабдевања је трајао минимално.

... »