О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov iz vazduha
  • Jaroš, aeracija
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Upov 1
  • Jaroš, aeracija
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Upov - tabla
  • Upov 2
  • Stari bunar

Актуелности

Апр
22

ПРИКЉУЧЦИ НА КОВ

СЕКТОР: »

Апр
01

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

ПОШТОВАНИ ПОТРОШАЧИ, МОЛИМО ВАС ДА ИЗМИРИТЕ СВЕ »

Март
25

Хаварија у улици Ђуре Даничића

Данас, 25.03.2015. године, биће извршена санација хаварије у улици Ђуре Даничића. Отклањање хаварије ће се вршити од 7 до 15 часова. У току отклањања хаварије биће привремено обустављено снабдевање водом у делу улице од угла са Дубровачком улицом до угла са улицом Душана Станичкова. »