О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Vodari
  • Upov aeracija 2
  • нова фабрика2
  • Vodari
  • Upov - informacioni sisitem
  • Vodari
  • Upov - tabla
  • Stari bunar
  • нова фабрика1

Актуелности

Јул
02

Текућа недеља донела је много радних задатака

Током ове радне недеље, радници ЈКП "Водоканала"-а предвиђеном динамиком изводили су радове на свим отвореним градилиштима, вршили послове на редовном одржавању водоводне мреже на територији града и насељених места, редовној замени водомера, као и одржавању канализационе ... »

Јун
26

Санација кварова на водоводној мрежи

Током ноћи дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а имала је интервенцију у улици Раде Кончара на квару који се догодио на водоводној мрежи. У раним јутарњим часовима започело се са радовима на отклањању квара. Током санације квара дошло је од прекида водоснабдевања потрошача.

»

Јун
24

Прекид водоснабдевања у улици Првомајски булевар

Сутра, 25. јуна 2020. године од 8 часова до завршетка, због извођења радова на замени водомера, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у улици Првомајски булевар, од раскрснице са Стапарским путем до раскрснице са улицом ЈНА. Очекује се умањен притисак и краткотрајно ... »

Јун
24

Замана хидранта у индустријској зони

Поред свакодневних активности на одржавању водовода у граду и насељеним местима ове недеље се извршила и планска замена хидранта у индустријској зони. 

... »

Јавне набавке