О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov 3
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Upov 1
  • Vodari
  • Somborski trg
  • Vodari
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Upov - informacioni sisitem
  • Jaroš, aeracija

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Мај
11

Прекид водоснабдевања у улици Централа и Буковац

Сутра, 12. маја 2022 године, због извођења планских радова на уличној линији водовода у улици Апатински пут и Централа у Сомбору, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутим улицама и Буковац насеље.
Прекид водоснабдевања ће трајати од 08 до 14 часова, односно ... »

Мај
06

Планска замена бунарске пумпе

Радници на одржавању водовода насељених места данас врше планске радове на замени бунарске пумпе, на бунару Б6 у Дорослову. Током извођења радова неће бити прекида водоснабдевања, може доћи до умањеног притиска у водоводној мрежи.

... »
Мај
06

Уградња уграмбених гарнитура на водоводне прикључке

Током ove недеље, радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града и насељених места, изводили су планске радове на уградњи уграмбених гарнитура на уличном делу водоводног прикључка. Радови су се изводили како на територији града, тако и у насељеним местима Чонопља ... »

Мај
06

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града и насељених места, данас врше планско испирање водоводне мреже. У граду су обухваћене улице Сонћански пут, Бранислава Нушића и Чонопљански пут, док се испирање у насељеним местима врши у Станишићу и Алекса Шантићу. 

»