О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov aeracija 1
  • нова фабрика 3
  • нова фабрика2
  • Upov iz vazduha
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Upov aeracija 3
  • Upov - tabla
  • Upov pumpe

Актуелности

Јул
12

Радови на изградњи прикључака

Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а ангажоване у сектору изградње свакодневно су на терену и по унапред утврђеном плану и приоритетима врше радове на изградњи нових прикључака на јавну водоводну и канализациону мрежу. 

... »
Јул
12

Обавештење за грађане

Због извођења радова на санирању хаваријe, на водоводној мрежи у улици 22. децембра, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици у делу између улица Јосићки пут до Исидоре Секулић, као и део улице Јосићки пут.
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а ... »

Јул
10

Плански радови на одржавању јавних чесми

Током данашњег дана извршени су плански радови на одржавању јавне чесме која се налази на Сонћанском путу.

... »
Јул
10

Наставак радова на изградњи доводника Лугово - Стапар

Радови на изградњи доводника воде Лугово - Стапар наставњени су по плану друге фазе изградње. 
Екипе сектора изградње ЈКП "Водоканал"-а ангажоване на овом градилишту свакодневно су на терену.
Овом приликом подсећамо грађане да на деоници пута Сомбор-Стапар, у зони градилишта, ... »

Јавне набавке