О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • нова фабрика2
  • Upov aeracija 1
  • Upov 2
  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Vodari
  • Upov - laboratorija
  • Jaroš, aeracija
  • Upov - informacioni sisitem

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Дец
19

Наставак радова на водоводу у улици Доситеја Обрадовића у Светозар Милетићу

У уторак, 20. децембра 2022 године, због настављају се радови на дезинфекцији и испирању дела водоводне линије у улици Доситеја Обрадовића у насељеном месту Светозар Милетићу, вода неће бити исправна за употребу, како за људе тако и за животиње.
Радови ... »

Дец
14

Прекид водоснабдевања на Венцу

Сутра и прекосутра, 15-16. децембра 2022 године, због извођења радова на водоводном прикључку у улици Венац Војводе Петра Бојовића у Сомбору, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици, од Градског музеја до раскрснице са Његошевом улицом.
Прекид водоснабдевања ... »

Дец
13

Радови на водоводу у улици Доситеја Обрадовића у Светозар Милетићу

У четвртак, 15. децембра 2022 године, због извођења радова на дезинфекцији и испирању дела водоводне линије у улици Доситеја Обрадовића у насељеном месту Светозар Милетићу, вода неће бити исправна за употребу, како за људе тако и за животиње.
»

Нов
30

Прекид водоснабдевања

Сутра, 01. децембра 2022 године, због извођења радова на изградњи водоводног прикључка у улици Тозе Марковића у Сомбору, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици, од раскрснице са улицом XII Војвођанске ударне ... »