О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • нова фабрика5
  • Upov 1
  • нова фабрика1
  • Vodari
  • Upov pumpe
  • Jaroš, aeracija
  • Stari bunar
  • Jaroš - tabla
  • Upov - informacioni sisitem

Актуелности

Март
12

Обавештење за потрошаче насеља Централа и Буковац

Данас, 12. марта 2018. године, због извођења планских радова на водоводној мрежи у насељу Буковац доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутом делу града, од Централе (иза моста). Прекид водоснабдевања ће трајати од 08 до 14 часова, односно до окончања радова. Корисницима који ... »

Март
07

Обавештење за потрошаче Војвођанске улице

Због извођења радова на санирању хаваријe на водоводној мрежи у Војвођанској улици, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици.
Дежурне екипе ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати до санације квара. Контакт телефон ... »

Март
07

Обавештење за потрошаче насеља Централа и Буковац

У петак, 09. марта 2018. године, због извођења планских радова на водоводној мрежи у насељу Буковац доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутом делу града, од Централе (иза моста). Прекид водоснабдевања ће трајати од 08 до 14 часова, односно до окончања радова. Корисницима ... »

Феб
01

Обавештење за потрошаче

Због извођења планских радова на водоводној мрежи у улици Сремског фронта, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици и улици Гаковачки пут.
Екипе ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати до окончања радова, односно ... »

Јавне набавке