O nama

Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je osnovano Rešenjem Gradskog narodnog odbora Sombora Br. 03-331/1 od 17.januara 1961.godine. Kao Komunalna ustanova "Vodokanal" je imao zadatak da se bavi izgradnjom i održavanjem javnog vodovoda i kanalizacije u gradu Somboru.

Danas, Javno komunalno preduzeće "Vodokanal" je institucija sa dugogodišnjim iskustvom zaposlenih, savremene opreme kojom raspolaže, a obezbeđuje građanima:

Kvalitetno snabdevanje vodom


Proizvodnja vode obavlja se na CSV "Jaroš" iz 14 bunara drugog vodnosnog sloja i postrojenja za pripremu vode za piće, 8 subarterskih bunara u gradu i 9 subarterskih bunara u naseljenim mestima. Vodovodna mreža je ukupne dužine oko 170 km ... »

Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda


Odvođenje i prečišćavanje upotrebljenih voda čine separatni sistem upotrebljenih i atmosferskih voda, javna kanalizaciona mreža dužine od oko 105 km, ukupno 16 prepumpnih stanica, UPOV kapaciteta 180.000 ES, 16.000 m3 vode ... »

Izgradnja vodovoda i kanalizacije


Sektor operative izvodi sve vrste hidro-građevinskih radova na izgradnji vodovoda i kanalizacije. Za te radove imamo licencu izdatu od strane nadležnog Republičkog ministarstva ... »

Galerija

  • Stari bunar
  • Jaroš, aeracija
  • Vodari
  • Stari bunar
  • Jaroš - tabla
  • нова фабрика6
  • Upov aeracija 1
  • Vodari
  • Upov aeracija 2

Aktuelnosti

Avg
16

Zamena poslednje pužne pumpe

Protekle nedelje okončani su radovi na zameni jedne od tri postojeće pužne pumpe na uređaju za prečišćavanje otpadnih voda. Pužne pumpe imaju veliki značaj, jer je njihov zadatak da otpadnu vodu koja se doprema do uređaja fizički podignu na uređaj za prečišćavanje. Tokom godina one su dotrajale i njihova sanacija bila je neophodna kako bi uređaj mogao ne smetano da radi. Pre dve godine izvršena je zamena jedne pužne pumpe, protekle godine zamenjena je druga, a ove godine ... »

Avg
04

Priprema trase dovodnika vode Lugovo-Stapar

Nakon veoma dinamičnog tempa na realizaciji brojnih projekata u junu i julu mesecu, istom dinamikom se nastavlja i u avgustu.
Već smo napomenuli da su radovi na izgradnji dovodnika vode Lugovo-Stapar otpočeli.
„Trenutno se vrši priprema same trese i varenje vodovodnih cevi što će olakšati realizaciju radova koji dolaze u narednim fazama. Radovi se odvijaju prediđenom dinamikom, iako su visoke temperature u nekim danima otežavajući faktor u radu.“ – ... »

Avg
03

Otpočela izgradnja dva bunara

Na izvorištu vode „Jaroš“ trenutno se vrši izgradnja dve istražno-eksploatacione bušotine, odnosno bunara čiji će kapacitet biti po 25l/s. Izgradnjom dva nova bunara, pored osam već izgrađenih bunara u proteklih nekoliko godina, obezbediće se pun kapacitet rada obe fabrike vode.

... »