О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Stari bunar
  • нова фабрика4
  • Stari Sombor, glavna ulica
  • Upov aeracija 2
  • Upov 3
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Stari bunar
  • нова фабрика6
  • Stari bunar

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Aвг
11

Припремни радови за изградњу прикључка

Радници сектора одржавања водоводне мреже и сектора Изградње, данас су вршили припремне радове за усецање на водоводну линију у Пожаревачкој улици, како би се приступило изградњи водоводног прикључка за ново изграђени објекат.

... »
Aвг
11

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града данас врше планско испирање водоводне мреже. У граду су обухваћене улице у насељу Госпин сокак и Шикара. 

... »
Aвг
09

Отклањање последица санације квара

Протекле недеље извршена је санација квара на водоводној линији која се догодила у улици Роковачки пут. Након окончања радова на санацији, ров је видљиво оболежен, а данас се приступило радовима затрпавања рова, одвоза вишка земље и враћања места хаварије у првобитно стање.

... »
Aвг
09

Планско испирање водоводне мреже

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града данас врше планско испирање водоводне мреже. У граду су обухваћене улице у насељу Гоге. 

... »

Јавне набавке