Март
21

Данас су отпочели радови на наставку изградње канализације отпадних вода на Гаковачком путу. Изградњом уличног цевовода извршиће се проширење мреже у поменутој улици, што је од великог значаја јер се тиме стичу услови да се на канализацију отпадних вода прикључе и потрошачи који до сада нису имали услове.
Овом приликом желимо да подсетимо грађане који се крећу улицом Гаковачки пут да се радови на изградњи обављају у периоду од 07:00 до 15 часова, те апелујемо на возаче да се понашају у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом и да смање брзину кретања својих возила, као и да своја возила уклоне са трасе и паркирају их ван зоне извођења радова.
Такође, овом приликом желимо да напоменемо да је строго забрањено прикључивање на канализациону мрежу док трају како сами радови на изградњи, тако и док се не исходују потребне употребне дозволе. Молимо све грађане који живе у делу улице који је обухваћен изградњом, да имају разумевања и стрпљења, те да сачекају благовремено обавештење од стране ЈКП "Водоканал"-а да су створени сви технички услови за прикључење и могу поднети захтев за прикључење у улицу Белог голуба бр. 5.

  

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
12

Због извођења радова на санацији квара на водоводном прикључку у Батинској улици испред кућног броја 57, постоји могућност да дође до прекида водоснабдевања потрошача који живе у поменутој улици, у делу између улица Никола Тесле и улице Моношторске.
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а су на терену. Прекид водоснабдевања ће у том случају трајати до 11 часова, односно до санације квара. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Након завршетка радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној мрежи, као и краткотрајна појава замућења воде пролазног карактера, због чега се потрошачи моле да у том случају изврше испирање кућних инсталација до појаве бистре воде.
Посебно апелујемо на возаче да у време извођења радова користе алтернативне улице, као и да смање брзину кретања својих возила и да се понашају у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.
ЈКП "Водоканал" се унапред захваљује потрошачима на указаном разумевању и стрпљењу.

 

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
08

У уторак, 05. марта отпочели су радови на изградњи дела цеводова, који повезује доводник воде Чонопља - Светозар Милетић са црпном станицом у Светозар Милетићу, која је у фази завршних радова. Упоредо са изградњом овог дела цевовода, приступило се и изградњи дела цевовода који ће се спојити са водоводном мрежом насељеног места. Предвиђено је да се радови на овој фази окончају до краја недеље.

 

 

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
05

У среду, 06. марта, због извођења радова на отклањању квара, на црпној станици,  доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у целом насељеном месту Растина.Корисницима који живе у поменутом месту препоручује се да обезбеде неопходне залихе воде за основне потребе. Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а ће бити на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати од 08 до 13 часова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Након завршетка радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној мрежи, као и краткотрајна појава замућења воде пролазног карактера, због чега се потрошачи моле да у том случају изврше испирање кућних инсталација до појаве бистре воде.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
01

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани потрошачи,

на основу Одлуке о првим изменама и допунама (Сл. лист града Сомбора бр. 17 од 06.12.2017.) Одлуке о припреми и дистрибуцији воде за пиће, одвођењу и пречишћавању употребљених вода и одвођењу атмосферских вода на подручју Града Сомбора (Сл. лист града Сомбора бр. 7/2017 и 17/2017 од 26.06.2017.) члан 15, став 1, тачка 5, обавештавамо потрошаче насељеног места Кљајићево да ће екипе ЈКП „Водоканал“-а приступити планској замени водомера од понедељка, 04.03.2019. године до краја априла 2019 године.

Обавеза је корисника наших услуга да водомерни шахт, односно подрум, или склониште за водомер, одржава у стално уредном и приступачном стању за потребе очитавања, замене или интервенције на водомеру.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
01

У понедељак, 04. марта, због извођења радова на магистралном цевоводу доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у делу Индустријске зоне, затим у насељеним местима Лугово и Жарковац.
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а ће бити на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати од 08 до 15 часова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Након завршетка радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној мрежи, као и краткотрајна појава замућења воде пролазног карактера, због чега се потрошачи моле да у том случају изврше испирање кућних инсталација до појаве бистре воде.
ЈКП "Водоканал" се унапред захваљује потрошачима на указаном разумевању и стрпљењу.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Март
01

Због извођења радова на црпној станици у Растини доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача поменутог насељеног места.
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а ће бити на терену. Прекид водоснабдевања ће трајати од 11 до 14 часова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Након завршетка радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној мрежи, као и краткотрајна појава замућења воде пролазног карактера, због чега се потрошачи моле да у том случају изврше испирање кућних инсталација до појаве бистре воде.
ЈКП "Водоканал" се унапред захваљује потрошачима на указаном разумевању и стрпљењу.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Феб
26

Током јутра отпочели су радови на наставку санирања квара који се догодио у недељу на углу улица Арсенија Чарнојевића и Самка Радосавњевића. Дежурне екипе тога јутра су отклониле квар како би се водоснабдевање потрошача наставило неометано, а данас се приступило реконструкцији дела водоводне линије која је претрпела оштећење. Упоредо са екипом сектора Водовода, на терену су и екипе сектора Изградње, који у зависности од временских могућности врше радове на изградњи водоводних и канализационих прикључака. 
Апелујемо на возаче и друге учеснике у саобраћају да обрате пажњу на постављену привремену саобраћајну сигнализацију, као и да смање брзину кретања својих возила док се изводе радови. Такође, упозоравамо возаче да је могућа појава локализованих барица воде, које услед ниских временских температура могу да се заледе и тиме коловоз постане клизав.

  

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Феб
24

Tоком преподневних часова дошло је до хаварије на водоводној мрежи на углу улица Арсенија Чарнојевића и Самка Радосављевића. Прекид водоснабдевања трајао је до окончања радова на санацији квара. Дежурне екипе ЈКП "Водоканал"-а изашле су на терен одмах по пријави грађана и отпочеле радове на санирању.
Захваљујемо свим учесницима у саобраћају на разумевању и поштовању постављене привремене саобраћајне сигнализације.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor

Феб
20

Због извођења радова на утврђивању евентуалног квара на водоводној мрежи у улици Моше Пијаде у Кљајићеву, доћи ће до прекида водоснабдевања једног дела потрошача који живе у поменутој улици.
Теренске екипе ЈКП "Водоканал"-а су ће бити терену. Прекид водоснабдевања ће трајати од 8 до 14 часова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110.
Након завршетка радова могућа је појава умањеног притиска у водоводној мрежи, као и краткотрајна појава замућења воде пролазног карактера, због чега се потрошачи моле да у том случају изврше испирање кућних инсталација до појаве бистре воде.
ЈКП "Водоканал" се унапред захваљује потрошачима на указаном разумевању и стрпљењу.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor