Aвг
10
Током преподнева, радници сектора изградње са грађевинском оперативом започели су радове на ископу упојних канала у улици Николаја Шимића.
Апелујемо на возаче да у време извођења радова користе алтернативне улице, као и да смање брзину кретања својих возила и да се понашају у складу са постављеном саобраћајном сигнализацијом.
 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
10

Сектор изградње са грађевинском оперативом је данас извршио истовар црпне станице на Гаковачком путу. Овим је омогућен наставак радова на изградњи канализације отпадних вода.

                                  

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
10

Током викенда, радници ЈКП "Водоканал" имали су више интервенција на водоводној мрежи. У суботу су санирани кварови у улици 12 Војвођанске ударне бригаде и у Моношторској улици испред кбр. 32. Истог дана одрађена је интервенција у водоводној шахти у улици Филипа Кљајића, док је у недељу отклоњен квар на водоводној мрежи у Дорослову у улици Херцег Јаноша.

                              

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
06

Радници сектора одржавања водоводне мреже насељених места настављају са планираним активностима. Данас су извршили уградњу водомера у Алекса Шантићу. 

                       

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
03

Сектор изградње са грађевинском оперативом наставио је са активностима на изградњи прикључака на канализациону мрежу. По утврђеном плану, изграђена су три канализациона прикључка у улици Мајора Тепића. 

                                

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
30

Током преподнева радници ангажовани на одржавању водоводне мреже насељених места вршили су испирање мреже водовода у Кљајићеву.

                               

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
29

Током данашњег дана, сектор изградње са грађевинском оперативом наставио је са активностима на изградњи прикључака на канализациону и водоводну мрежу. По утврђеном плану, изграђен је канализациони прикључак у улици Браће Лукачев. За то време, радници на одржавању водоводне мреже града извршили су поправку затварача у индустријској зони.

                                            

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
24

У складу са мерама безбедности које су прописане за време трајања пандемије, а у циљу превенције и заштите од ширења заразне болести COVID-19, изазване вирусом SARS-CoV-2, радници ЈКП "Водоканал", свакодневно, по налогу Штаба за ванредне ситуације врше дезинфекцију свих јавних чесми у граду.

                                                                       

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
24

Радници на одржавању водоводне мреже насељених места данас су извршили радове на санацији квара на уличном делу водоводне линије, који се догодио у улици Сивачки пут бр.42 у Телечкој. Током извођења радова није дошло до прекида водоснабдевања потрошача у насељеном месту.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор