Јул
23

Јуче, у вечерњим сатима догодио се квар на водоводној межи у насељеном месту Светозар Милетић, у улици Шумарска бр.2. Дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а брзо је изашла на терен и санирала квар. Прекид водоснабдевања потрошача трајао је до 23 часа, односно до санације квара. 

 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
22

Вредни радници сектора Изградње са грађевинском оперативом и данас изводе радове на изградњи извода на канализационој мрежи у улици Венац Војводе Живојина Мишића.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
22

У току јучерашњег дана вредни радници сектора Одржавања канализације отпадних вода града имали су интервенцију на одгушењу пумпе на препумпној станици у улици Стевана Мокрањца. 

                                                                             

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
21

У току данашњег дана радници сектора одржавања канализационе мреже извршили су радове на испирању атмосферских канала у Чонопљи.

                                                                             

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
21

Вредни радници сектора Изградње са грађевинском оперативом данас су извели радове на изградњи извода до регулационе линије на канализационој мрежи у улици Венац Војводе Живојина Мишића.

 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
20

Током преподнева радници сектора одржавања водоводне мреже града су извршили чишћење водоводне шахте од вишка земље и шута, која се налази на углу улица Сремског фронта и Раде Крстића.

                                                                     

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
20

Сектор изградње са грађевинском оперативом наставио је са активностима на изградњи прикључака на канализациону и водоводну мрежу. Током данашњег дана, а по унапред утврђеном плану реализују сe радови на изградњи прикључка на канализациону мрежу у улици Јосићки пут бр. 46.

  

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
17

Током преподнева радници сектора одржавања водоводне мреже града су извршили поправку јавне чесме која се налази на углу Koњовићеве и Партизанске улице.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
10

У току данашњег дана радници ЈКП "Водоканал" предвиђеном динамиком изводе радове у склопу свих сектора. У току су како ванредни тако и плански радови попут изградње водоводних и канализационих прикључака и изградње канализације у улици Мајора Гавриловића. Сектор техничке подршке и баждарнице интервенисао је на мањим цурењима у шахтама потрошача на више локација у Сомбору. Осим санирања кварова, демонтаже водомера, у току је и планска замена водомера. Радници на одржавању канализационе мреже су извршили испирање линије у Гогама, док су радници на одржавању водоводне мреже града извршили чеповање прикључка у Јоргованској улици.

                                

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор