Јул
09

Како би се спречила евентуална злоупотреба хидраната, у претходна два дана извршене су активности на закључавању подземних хидраната на више локација у Сомбору.

                                  

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
09

Сектор изградње са грађевинском оперативом наставио је са активностима на изградњи прикључака на канализациону и водоводну мрежу. Током јучерашњег дана, по унапред утврђеном плану реализовани су радови на изградњи прикључка на водоводну мрежу у улици 21. Октобра.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
06

Радници сектора одржавања водоводне мреже насељених места су током преподнева извршили радове на санацији квара на уличном делу водоводне мреже у Чонопљи. Квар се догодио на раскрсници улица Иве Лоле Рибара и Светосавске.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јул
02

Током ове радне недеље, радници ЈКП "Водоканала"-а предвиђеном динамиком изводили су радове на свим отвореним градилиштима, вршили послове на редовном одржавању водоводне мреже на територији града и насељених места, редовној замени водомера, као и одржавању канализационе мреже града. Санације на водоводној мрежи биле су у улици Бањалучка, Милана Ракића, Огњена Прице, данас се санира квар у улици Ади Ендреа на територији града, док се у насељеним местима интервенисало само у Телечкој. Већи квар који се догодио на углу улица Моношторска и Солунских бораца, плански је саниран у понедељак обзиром да је прекид водоснабдевања обухватао поједине објекте Опште болнице "др Радивој Симоновић" Сомбор. 
Сектор техничке подршке и баждарнице поред планске замене водомера и раздвајања потрошње, интервенисао је на мањум цурењима у шахтовима потрошача у улицама Душка Радовића, Славујевом венцу, Банатској, Вилмоша Шпајдла. 
Сектор изградње са грађевинском оперативом предвиђеном динамиком изводи радове у приградском насељу Жарковац на замени водоводних цеви, улици Мајора Гавриловића ради се на изградњи канализације отпадних вода. 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
26

Током ноћи дежурна екипа ЈКП "Водоканал"-а имала је интервенцију у улици Раде Кончара на квару који се догодио на водоводној мрежи. У раним јутарњим часовима започело се са радовима на отклањању квара. Током санације квара дошло је од прекида водоснабдевања потрошача.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
24

Поред свакодневних активности на одржавању водовода у граду и насељеним местима ове недеље се извршила и планска замена хидранта у индустријској зони. 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
24

Сектор изградње са грађевинском оперативом током недеље врши радове на реконструкцији постојећег водовода у Жарковцу, затим на изградњи канализације отпадних вода у улици Мајора Гавриловића, као и продубљивању атмосферских отворених канала и Чонопљи. 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
18

Током преподнева радници сектора изградње са грађевинском оперативом започели су радове на реконструкцији постојећег водовода у Жарковцу. Радови подразумевају замену старих постојећих цеви водовода са новим цевима савремених материјала.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
18

Током преподнева радници сектора одржавања канализације отпадних вода интервенисали су на одгушењу препумпне станице у Далматинској улици. Апелујемо на грађане да се понашају одговорно и да у канализациону мрежу не упуштају чврст отпад.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
18

Током ове недеље радници сектора оржавања канализационе мреже града извршили су радове на испирању атмосферске зацевљене канализације. У склопу реконструкције пијаце у "Ланцима" вршено је и испирање атмосферске канализације.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор