Нов
29

Tokom dana radnici sektora Oržavanja vodovodne mreže naseljenih mesta otpočeli su radove na ugradnji cevi i bunarske pumpe na crpnoj stanici u naseljenom mestu Telečka.

  

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
29

Svakodnevno servisiranje Uređaja za prečišćavanje otpadnih voda podrazumeva i održavanje bazena za površinsku areaciju. "Površinska i dubinska aeracija su vitalni delovi biološkog procesa u preradi otpadnih voda. Upravo zbog toga tokom cele godine se sa posebnom pažnjom ophodimo prema pomenutim procesima" - napomenula je Šef sektora UPOV-a Marijana Suvalj.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
28

Radnici sektora Tehničke pripreme svakodnevno su na terenu. Po prijemu zahteva građana za priključenje na vodovodnu i kanalizacionu mrežu neophodno je izvršiti određena terenska premeravanja na osnovu čega se izdaje potrebna dokumentacija za dalji postupak. Svi zainteresovani detalje oko procedure za priključenje mogu pronači na našoj web stranici u delu "PRIKLJUČENJE" ili na telefon 025/464-233 sektor Tehničke pripreme. 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Radnici angažovani na Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda danas su realizovali radove na montaži servisirane pumpe mulja, čime je rad dela Uređaja ponovo u punoj funkciji.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Radnici sektora Održavanja vodovodne mreže naseljenih mesta i sektora Servisa danas su izvršili radove na vađenju bunarske pumpe kao bi se mogao uraditi redovan servis iste.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Obzirom da vremsnki uslovi dozvoljavaju izvođenje radova, vredni radnici sektora Izgradnje sa operativom svakodnevno rade na izgradnji kanalizacione mreže u ulici Filipa Kljajića, a do sada je izgrađeno oko 50 metara cevovoda.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Vredna terenska ekipa zadužena za održavanje mernih mesta potrošača svakodnevno je na terenu i interveniše po potrebi. Apelujemo na potrošače, da ukoliko primete curenje, kvar prijave na sledeće telefone 464-222 i 464-224, kako bi naši radnici mogli blagovremeno da reaguju.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
27

Radnici sektora Održavanja vodovodne mreže grada tokom jučerašnjeg dana montirali su i ugradili još jedno vodovodno čvorište u sklopu izgradnje ulične vodovodne linije u Konjovićevoj ulici. Zahvaljujući velikom iskustvu i stručnosti naših radnika prekid vodosnabdevanja je trajao minimalno, a sami radovi završeni vrlo brzo.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
26

Vredni radnici angažovani na Uređaju za prečišćavanje otpadnih voda tokom dana farbali su metalne površine na bazenima Uređaja, a u sklopu redovnog održavanja.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Нов
26

Radovi na spajanju novog bunara u krugu fabrike „Jaroš“ se nastavljaju predviđenom dinamikom. Tokom dana izvršeno je fuziono spajanje cevi u dužini od 48 metara i polaganje iste u unapred pripremljen rov.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor