О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov - informacioni sisitem
  • Stari bunar
  • нова фабрика4
  • нова фабрика 3
  • Somborski trg
  • Upov - laboratorija
  • Upov aeracija 3
  • Upov aeracija 2
  • Jaroš, aeracija

Za sva pitanja, reklamacije i prijave stanja možete nas pozvati i na besplatan broj telefona
0800 – 33 22 33

Актуелности

Јул
29

Прекид водоснабдевања у улици Жарка Зрењанина

Због извођења радова на санацији квара у улици Жарка Зрењанина у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици од улице Станка Опсенице до улице Филипа Кљајића. Прекид водоснабдевања ће трајати до 12 до 15 часова, односно до завршетка радова. Контакт телефон ... »

Јул
28

Саниран квар на водоводној линији у улици Вељка Чубриловића

Током данашњег дана радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града ЈКП "Водоканал" санирали су квар на водоводној линији, који се догодио у улици Вељка Чубриловића бб. Санација квара протекла је са прекидом водоснабдевања само код потрошача на наведеној адреси.

                                                                             ... »

Јул
27

Прекид водоснабдевања у улици Светог Николе

Због извођења радова на санацији квара у улици Светог Николе у Сомбору, дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици. Прекид водоснабдевања ће трајати од 09 до 11 часова, односно до завршетка радова. Контакт телефон за додатне информације је 025/425-110. Након завршетка радова ... »

Јул
26

Саниран квар на водоводној линији у Лугову

Током данашњег дана радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града ЈКП "Водоканал" санирали су квар на водоводној линији, који се догодио у Лугову испред кућног бр. 92. Санација квара протекла је са прекидом водоснабдевања само код потрошача на наведеној адреси.

 

                                                                    ... »

Јавне набавке