TABELA PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2019. godine 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2019. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2018. godine 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2018. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2018. godine 

PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA za 2018. godinu 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2018. godine 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu 

INTERNI KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

 

OSNIVAČKI AKT JKP"VODOKANAL"

PRVE IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA JKP"VODOKANAL"

 

STATUT

 

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 17 OD 06.12.2017. GODINE

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 07 OD 26.06.2017. GODINE

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU