PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Somborza 2018. godinu 

INTERNI KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

Objavljeno: 07.10.2015 godine

ODLUKA
O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I DOVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU OPŠTINE SOMBOR

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU