ДОКУМЕНТАЦИЈА ПОТРЕБНА ЗА ИЗРАДУ ПРИКЉУЧКА
НА ВОДОВОД ИЛИ ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ

1. Скица начињена од стране ЈКП Водоканал Сомбор

2. Извод из Земљишних књига (ЗК уложак)
- Општински суд, соба 2

3. Потврда од Месне заједнице

4. Потврда од ЈКП Чистоћа Сомбор, Раде Дракулића 12.

САГЛАСНОСТИ ЗА РАСКОПАВАЊЕ ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ

6. ЈКП Енергана Сомбор, Венац Степе Степановића 22

7. ЈП ЕПС Електродистрибуција Сомбор Сомбор, Апатински пут бб

8. ЈП ПТТ Сомбор Сомбор, Венац Степе Степановића 32

9. ЈКП Водоканал Сомбор, Белог голуба 5 (по добијању сагласности од 5. до 7.)

10. МУП Србије, СУП Сомбор (Жупанија, соба 126 - писарница)

11. Одељење за комуналне послове СО Сомбор
(Жупанија, соба 71, шалтер 1 - понети све од 1. до 9.)

РЕШЕЊЕ ЗА РАСКОПАВАЊЕ

13. Одељење за комуналне послове СО Сомбор
(Жупанија, соба 71, шалтер 7)

 

У случају да будући корисник жели да се прикључи на новоизграђену уличну водоводну мрежу, или колектор фекалне канализације, спроводи се скраћена процедура, при којој је потребна следећа документација:

1. Скица и сагласност од ЈКП Водоканал Сомбор

2. Извод из Земљишних књига (ЗК уложак)
- Општински суд, соба 2

3. Потврда од Месне заједнице

4. Потврда од ЈКП Чистоћа Сомбор, Раде Дракулића 12.

5. Сагласност Одељења за комуналне послове СО Сомбор
(Жупанија, соба 71, шалтер 1 - понети све од 1. до 4.)

6. Решење за раскопавање јавне површине
(Одељење за комуналне послове СО Сомбор (Жупанија, соба 71, шалтер 7)