Мај
13

Tokom prethodnog dana radnici sektora Baždarnice imali su nekoliko intervencija na sanaciji curenja u šahtama potrošača u ulicama: XII Vojvođanske udarne brigade, Pinkijevoj, Nikola Tesle i Blagojevićevoj. 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
13

U skladu sa merama bezbednosti koje su propisane za vreme trajanja pandemije, a u cilju prevencije i zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, radnici JKP "Vodokanal"-a, svakodnevno u ranim jutarnjim, po nalogu Štaba za vanredne situacije vrše dezinfekciju asfaltnih površina u užem centru grada.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
13

U skladu sa merama bezbednosti koje su propisane za vreme trajanja pandemije, a u cilju prevencije i zaštite od širenja zarazne bolesti COVID-19, izazvane virusom SARS-CoV-2, radnici JKP "Vodokanal"-a, svakodnevno u jutarnjim i poslepodnevnim časovima, po nalogu Štaba za vanredne situacije vrše dezinfekciju svih javnih česmi u gradu.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
13

Tokom jučerašnjeg dana u naseljenom mestu Doroslovo izvršen je godišnji servis na bunaru B7 na sistemu za hlorisanje sirove vode. Kao i manja intervencija na sanaciji kvara na vodovodnoj liniji koji se dogodio u ulici Nikola Tesle ispred kućnog broja 113. Prilikom obavljanja radova nije došlo do prekida vodosnabdevanja.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
13

Sektor izgradnje sa građevinskom operativom, po ukidanju vanrednog stanja, nastavio je sa aktivnostima na izgradnji priključaka na kanalizacionu i vodovodnu mrežu. Tokom jučerašnjeg dana, po unapred utvrđenom planu realizovani su radovi na izgradnji priključka na vodovodnu mrežu u ulici Požarevačka broj 8.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
11

Radnici na održavanju vodovodne mreže naseljenih mesta danas su izvršili radove na sanaciji kvara na uličnom delu vodovodne linije koji se dogodio u ulici Kralja Petra Prvog u Staparu. Tokom izvođenja radova došlo je do kratkotrajnog prekida vodosnabdevanja potrošača u celom naseljenom mestu.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
11

Tokom prepodneva i radnici angažovani na održavanju kanalizacione mreže grada imali su intervenciju na odgušenju ulične kanalizacione mreže u ulici Vojislava Bakića.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
11

Tokom proteklih nekoliko dana vršeno je pojačano ispiranje vodovodne mreže u naseljenom mestu Stanišić. Potreba za ispiranjem javila se kao posledica nekoliko intervencija koje su se izvodile na centralnim linijama mreže vodovoda.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
11

Radnici na održavanju vodovodne mreže naseljenih mesta tokom proteklog vikenda izvršili radove na demontaži uličnog liniskog hidranta u ulici Oslobođenja u Stanišiću. Tokom izvođenja radova nije došlo do prekida vodosnabdevanja potrošača.

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor

Мај
11

U okviru planskog održavanja kanalizacione mreže grada danas je izvršena zamena plovka na prepumpnoj stanici u ulici Hadžića Svetića. Prilikom zamene izvršen je i kontrolni pregled elektro ormara stanice.

 

 

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor