ОДЛУКА О ПРЕКИДУ СУФИНАНСИРАЊА ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДНОИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ПРИКЉУЧАКА

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ПОГОНСКУ СПРЕМНОСТ СИСТЕМА

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О СЕДМИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 

ОДЛУКА О СЕДМИН ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ШЕСТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ПЕТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ЧЕТВРТИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ТРЕЋИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

ОДЛУКА О ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА број 02-44/11-2018 од 05.02.2018. године

РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА

ОДЛУКА О ЦЕНИ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА

ЦЕНА ВОДЕ, ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА