Ове године од 17-19. новембра одржани су седми по реду Сајам вода и Форум вода у Београду, а које су посетили и наши представници. На сајму су се представили многобројни излагачи опреме и технологије за водопривреду.
Сајам вода и Форум вода су места за размену свих досадашњих искустава, али и упознавања са новим технологијама које треба да пруже одређена решења. Стратешка важност воде и доступност пијаћој води у нашем веку и начин управљања водним ресурсима према глобалним климатским променама оредељују активности усмерене на развој, усавршавање, модернизацију и рационализацију система. У фокусу интересовања јавности све више се налазе питања везана за одвођење и пречишћавање отпадних вода, која су значајна са аспекта заштите животне средине и побољшања квалитета и стандарда живота.
Многобројни проблеми у сектору вода захтевају партиципирање свих релевантних чинилаца, а Сајам вода и Форум вода је управо место где сви активно учествују и дају најбоље идеје за побољшања и налажење одрживих решења.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор


Komentari ()

Ostavite vaš komentar