У систему ЈКП Водоканал Сомбор, од 1989-1991. године, ушли су водоводи насељених места Чонопља, Гаково и Растина. Исти функционишу као засебне целине.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ЧОНОПЉЕ:

Извориште се састоји од три бунара одакле се вода захвата дубинским пумпама, и потискује у водоторањ запремине 350 м3, висине 33 м, а кроз хидрофорску станицу запремине 2x3 м3 у дистрибутивну мрежу.

Дезинфекција воде се врши натријумхипохлоритом уз помоћ пумпе. Водоторањ, односно бунари, су ограђени и на тај начин обезбеђени непосредном зоном санитарне заштите.

Водоводна мрежа је грађена 1972. године, укупне дужине 24 км. Од материјала су заступљени АЦ 85%, ОКИ 14%, док су ливене цеви 1%. Пречници мреже су од 50 до 250 мм.

Систем функционисања мреже је прстенаст уз изузетак неколико грана.

Последњих неколико година урађено је много на побољшању мреже реконструкцијом постојећих и градњом нових чворишта.

На мрежи постоји око 1400 прикључака и сви су опремљени мерачима утрошене воде - водомерима.

Просечна месечна потрошња за 2014. годину била је око 17.000 м3/мес.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ ГАКОВА:

Систем водоснабдевања се састоји од три бунара који црпе воду из артерске издани, просећне дубине 145 м, хидрофорске станице запремине 2x5 м3 и водоводне мреже.

Вода се из бунара црпи подводним пумпама, чији рад регулишу тлачне склопке и пролази кроз хидрофорско постројење и шаље у дистрибутивну мрежу.

Квалитет воде је задовољавајући, а врши се само дезинфекција натријумхипохлоритом.

Водоводна мрежа грађена је 1970. године. Укупна дужина је 15,50 км. У мрежи су заступљени АЦ 90%, ЛИВ 2%, ПВЦ 7,5% и 0,5% остали материјали. Пречници цеви су од 80 до 200 мм. Мрежа функционише као прстенаста.

На водоводној мрежи постоји око 650 прикључака.

Просечна месечна потрошња за 2014. годину била је око 9.000 м3/мес.

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ РАСТИНЕ:

Извориште се састоји од два артерска бунара, чији се рад регулише тлачним склопкама из хидрофорског постројења запремине 5 м3. Из хидрофорске станице врши се дезинфекција воде натријумхипохлоритом уз помоћ пумпе и одатле шаље у дистрибутивну мрежу.

Водоводна мрежа је грађена 1978. године. Укупна дужина мреже је 6,5 км. У мрежи је заступљен АЦ 100%. Пречници цеви су од 80 до 100 мм. Мрежа функционише као прстенаста.

На водоводној мрежи постоји око 210 прикључака.

Просечна месечна потрошња за 2014. годину била је око 2.500 м3/мес.