Aвг
11

Радници сектора одржавања водоводне мреже и сектора Изградње, данас су вршили припремне радове за усецање на водоводну линију у Пожаревачкој улици, како би се приступило изградњи водоводног прикључка за ново изграђени објекат.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
09

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже града данас врше планско испирање водоводне мреже. У граду су обухваћене улице у насељу Гоге. 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
09

Изградња резервоара питке воде и дохлорне станице у насељеном месту Стапар ушла је у завршну фазу радова. Тренутно су у току радови на опремању, који захтевају ангажовање стручних лица из различитих области, а који међусобно уско сарађују како би се сви послови окончали на време. 

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
08

Према унапред утврђеном распореду, радници који раде са уређајем за детекцију цурења на водоводној линији данас су вршили преглед мреже у улици Томе Роксандића. 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
08

Сектор Изградње данас је отпочео радове на изградњи канализационог прикључка за објекат у улици XII Војвођанске ударне бригаде кбр. 30а. Радови се врше у пределу тротоара и зелене површине, а сами радови неће реметити редован режим саобраћаја. Такође, наведени радове неће имати утицај на квалитет пружања услуге одвођења отпадних вода. 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
06

Последњег радног дана протекле недеље привели су се крају завршни радови на опремању ново изграђеног бунара у насељеном месту Риђици. Опремање бунара захтевало је ангажовање више екипа различитих специјалности. Радови су окончани у предвиђеном року и у понедељак се очекује пуштање бунара у пробни рад.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
05

Радници на одржавању водоводне мреже у насељеним местима, током протекле недеље, имали су две интервенције на водоводној линији. Интервенисало се у Станишићу у улици Далматинска и Риђици у улици Никола Тесле. Извођење радова пратили су краткотрајни прекиди водоснабдевања потрошача.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Aвг
05

Радници на одржавању водоводне мреже града, током протекле недеље, имали су неколико захтевних интервенција на водоводној линији. Интервенисало се у следећим улицама: Стевана Синђелића, Томе Роксандића, угао Мајора Гавриловића и Уроша Предића, угао Августа Цесарца и Ђуре Даничића, Вука Караџића и Роковачки пут. Извођење радова пратили су краткотрајни прекиди водоснабдевања потрошача.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
30

У насељеном месту Кљајићево отпочели су радови на уградњи нових и замени дотрајалих подземних хидраната на водоводној мрежи. Радници су свакодневно на терену, а до сада су се радови извели у улицама Мајора Тепића и Ластиној.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Јун
30

Радници сектора водовода извршили су радове последње фазе на ново изграђеном цевоводу у Индустријској зони. Како би се цевовод пустио у рад, неопходно је да се цевовод доведе у стање санитарно-хигијенске исправности, а што се постиже хиперхлорисањем цевовода и затим испирањем истог.

     

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор