Јан
05

Током преподнева, радници водовода наставили су са радовима хидрограђевинског опремања новог бунара на изворишту ЦСВ Јарош, а у циљу обезбеђења додатног капацитета сирове воде. 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
31

Радници ангажовани на одржавању канализационе мреже града имали су интервенцију на одгушењу уличне линије канализације отпадних вода у улици Првомајски булевар.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
28

Радници ангажовани на одржавању канализационе мреже града имали су интервенцију на одгушењу уличне линије канализације отпадних вода у улици Милоша Обилића.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
24

Сектор изградње са грађевинском оперативом наставља са активностима на изградњи прикључака. Данас, по унапред утврђеном плану, изводе се радови на изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу у улици VII војвођанске ударне бригаде.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
23

Током преподнева, радници ЈКП "Водоканал" изводили су активности на редовном одржавању уређаја за пречишћавање отпадних вода. Извршена је монтажа редуктора аератора на површинској аерацији, након редовног сервиса.

 

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
18

Радници сектора одржавања канализационе мреже настављају са радовима на одржавању препумпних станица. У току преподнева извршено је испирање препумпне станице на Буковцу.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
11

Радници ангажовани на одржавању водоводне мреже насељених места санирали су квар на водоводној мрежи који се догодио у Телечкој, у улици Ади Ендреа испред кбр. 109. Санација квара протекла је без прекида водоснабдевања потрошача.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
10

Радници ЈКП "Водоканал" поред својих редовних активности, данас су санирали и квар на мрежи канализације. Интервенција је извршена на канализационом прикључку у Београдској улици.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
09

Током претходних неколико дана, радници сектора изградње са грађевинском оперативом отпочели су радове на изградњи водоводног и канализационог прикључка за вишеспратни стамбени објекат у улици ЈНА у Сомбору. Радови се приводе крају, а током дана се очекује њихов завршетак.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор

Дец
09

Током преподнева радници ангажовани на одржавању водоводне мреже насељених места санирали су квар на водоводној мрежи који се догодио у Стапару, на раскрсници улица Карађорђев плац и Светосавске. Санација квара протекла је без прекида водоснабдевања потрошача.

Служба информисања
ЈКП "Водоканал" Сомбор