Подсећамо грађане који до сада нису поднели Захтев за прикључење на канализациону и водоводну мрежу, а који станују у улицама Гаковачки пут, Босанска, Ратарска и Каналска, у Сомбору, да Захтев могу да поднесу у управној згради ЈКП „Водоканал“ Сомбор, у улици Белог голуба бр. 5, канцеларија број 4.
Уколико се Захтев за прикључење на водоводну мрежу поднесе до краја године, исти ће бити обрађен по скраћеној процедури, односно у поступку исходовања Решења о прикључењу нећете прибављати сагласности других имаоца јавних овлашћења, само Копију плана са подземним инсталацијама.
За све додатне информације можете се обратити на телефон 025/464-233, сваког радног дана у периоду од 800 до 1200 часова.

Info service
JKP "Vodokanal" Sombor


Komentari ()

Ostavite vaš komentar