Molimo Vas da prilikom popunjavanja obrasca popunite samo tražene podatke. Popunjeni obrazac možete doneti lično ili isti, nakon popunjavanja i skeniranja, poslati putem elektronske pošte na adresu prikljucak@vodokanal.co.rs

-    Zahtev za FIZIČKA LICA uz važeću ličnu kartu ponosioca zahteva.
-    Zahtev za PRAVNA LICA uz osnovne podatke preduzeća.

Podnosioci zahteva koji zahtev podnose za velike objekte dužni su da dostave projekat za građevinski dozvolu, odnosno informacije o hidro instalacijama objekta. 

Detaljna uputstva i svu pomoć podnosioci Zahteva uvek mogu da dobiju od Referenta sektora Tehničke pripreme, lično ili na telefon 052/464-233.