STRAGEGIJA UPRAVLJANJA RIZICIMA JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA "VODOKANAL" SOMBOR ZA PERIOD 2023. DO 2026. GODINA

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KJS 31.01.2023. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2022. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2022. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2022. godine

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KJS 30.09.2022. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2022. godine

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2021. godinu

REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAKLAMACIJE

REŠENJE O FORMIRANJU SAVETODAVNOG TELA

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2022. godinu

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KJS 31.07.2021. godine

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE  PRIMENJUJE, DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

OVLAŠĆENJE ZA OBRADU PODATAKA TREĆIH LICA

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU

TABELA PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR
 

OSNIVAČKI AKT JKP"VODOKANAL"

PRVE IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA JKP"VODOKANAL" 

STATUT

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 17 OD 06.12.2017. GODINE

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 07 OD 26.06.2017. GODINE 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU