IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2022. godine

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2021. godinu

REŠENJE O OBRAZOVANJU KOMISIJE ZA RAKLAMACIJE

REŠENJE O FORMIRANJU SAVETODAVNOG TELA

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2022. godinu

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I DODATNO RADNO ANGAŽOVANJE KOD KJS 31.07.2021. godine

PRAVILNIK O NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA JAVNIH NABAVKI I NABAVKI NA KOJE SE ZAKON NE  PRIMENJUJE, DRUŠTVENIH I DRUGIH POSEBNIH USLUGA U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR

OVLAŠĆENJE ZA OBRADU PODATAKA TREĆIH LICA

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU

TABELA PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR
 

OSNIVAČKI AKT JKP"VODOKANAL"

PRVE IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA JKP"VODOKANAL" 

STATUT

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 17 OD 06.12.2017. GODINE

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 07 OD 26.06.2017. GODINE 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU