Финансијски извештаји

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2021. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2020. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2019. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2018. годину 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2017. годину 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2016. годину

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2015. годину

Извештај ревизије за 2014. годину

 

Извештаји

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. ДО 31.12.2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. ДО 30.09.2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. ДО 30.06.2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.12.2021. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2021. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2021. године

ИЗВЕШТАЈ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2021. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.12.2020. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2020. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2020. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2020. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.12.2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2019. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.12.2018. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.09.2018. године

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 30.06.2018. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ОД 01.01. до 31.03.2018. године 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 31. децембар 2017. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 30. септембар 2017. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 30. јун 2017. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 31. март 2017. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 31. децембар 2016. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 30. септембар 2016. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 30. јун 2016. годину

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор са 31. март 2016. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2009. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2008. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2007. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2004. годину

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2003. годину

 

Планови рада 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2022. СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2022. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2021. годину

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2020. годину СА ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2020. годину СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ ЗА 2020. годину

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2019. годину 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2018. годину 

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2018. годину

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор СА ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА за 2018. годину 

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2017. годину са ДРУГИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ДРУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Собмор за 2017 годину

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2017. годину са ПРВИМ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА - ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ

ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Собмор за 2017 годину

ПРЕДЛОГ-ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2016. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор за 2015. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2010. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2009. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2008. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2007. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2006. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2005. годину

ПРОГРАМ РАДА ЈКП ВОДОКАНАЛ Сомбор
за 2004. годину

 

Одлуке

ОДЛУКА О ПРИПРЕМИ И ДИСТРИБУЦИЈИ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, ОДВОЂЕЊУ И ПРЕЧИШЋАВАЊУ УПОТРЕБЉЕНИХ ВОДА И ДОВОЂЕЊУ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ СОМБОР ОД 21.12.2006. ГОДИНЕ

ПРАВИЛА О ПОСТУПАЊУ НА РАДУ У ВАНРЕДНОМ СТАЊУ (Covid-19)

Ранији ценовници

 

 

ЦЕНЕ ВОДЕ, ОДВОЂЕЊА И ПРЕЧИШЋАВАЊА ОТПАДНИХ ВОДА
И НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА
КОЈЕ ПРИМЕЊУЈЕ ЈКП "ВОДОКАНАЛ" СОМБОР

 

Н А З И В
Цена на дан
01.07.2012.
А) Прећишћавање и испорука воде за пиће
 
- тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор
47,46 дин/м3
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике
88,28 дин/м3
Б) Одвођење отпадних вода
 
- тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор
9,49 дин/м3
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике
17,66 дин/м3
В) Прећишћавање отпадних вода
 
- тарифа за домаћинства, општу болницу Сомбор"Др Радивој Симоновић", Дом здравља "Др Ђорђе Лазић" Сомбор и стационарни део Геронтолошког центра Сомбор
37,97 дин/м3
- тарифа за привредна друштва, предузетнике и остале кориснике
70,62 дин/м3

* На цене воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода обрачунава се порез на додату вредност у висини од 8%.

Г) Накнада за одржавање водоводног прикључка
1) за прикључак чији је пречник водомера мањи од
1", обрачунава се износ еквивалентан цени 2 м3 воде, по тарифи за домаћинства, што износи 94,92 дин
2) за прикључак чији је пречник водомера већи или једнак 1" или мањи или једнак пречнику од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 8 м3 воде, по тарифи за домаћинства, што износи 379,68 дин
3) за прикључак чији је пречник водомера већи од 2", обрачунава се износ еквивалентан цени 20 м3 воде, по тарифи за домаћинства, што износи 949,20 дин

* На износ накнаде за одржавање водоводног прикључка обрачунава се порез на додату вредност у висини од 20%.

 

Цене се примењују на основу Сагласности Градског већа Града Сомбора на Одлуку о цени воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода и накнаде за одржавање водоводног прикључка које примењује ЈКП "Водоканал" Сомбор, које је донето на 2. седници Градског већа града Сомбора одржаној на дан 06.07.2012. године у Сомбору (број 06-92/2012-III). Наведена Одлука ступа на снагу даном доношења, а цене из Одлуке примењују се за производе и услуге извршене од 01.07.2012. године.

С обзиром да се потрошња привредних субјеката очитава и фактурише месечно, цене из Одлуке примењују се, сходно њеној одредби, од 01.07.2012. године, док се потрошња и фактурисање, у категорији домаћинстава, врши двомесечно, а у циљу утврђивања тачног утрошка воде, цене из Одлуке на ову категорију потрошача примењиваће се почев од 01.08.2012.

 

Ценовник из 2011/2012. године

Ценовник из 2010/2011. године

Ценовник из 2008/2009. године

Извештаји - зараде

ИЗВЕШТАЈ О ИСПЛАЋЕНИМ ЗАРАДАМА ЗА ДЕЦЕМБАР 2014. ГОДИНЕ

 

Остало

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 30.09.2022. године

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ СА 31.01.2022.

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ И ДОДАТНО РАДНО АНГАЖОВАЊЕ КОД КЈС 31.07.2021. године

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПОДАЦИ ИЗ ЧЛАНА 8 УРЕДБЕ О ПОСТУПКУ ЗА ПРИБАВЉАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЗА НОВО ЗАПОШЉАВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РАДУ, И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА ЈКП ВОДОКАНАЛ СОМБОР

 

Конкурси

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ