Finansijski izveštaji

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2020. godinu

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2019. godinu

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2016. godinu

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2015. godinu

Izveštaj revizije za 2014. godinu

 

Izveštaji

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2021. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2021. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2021. godine

IZVEŠTAJ POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2021. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2020. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2020. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2020. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2020. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2019. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2019. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2019. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2019. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.12.2018. godine 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2018. godine

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2018. godine 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2018. godine 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 31. decembar 2017. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 30. septembar 2017. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 30. jun 2017. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 31. mart 2017. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 31. decembar 2016. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 30. septembar 2016. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 30. jun 2016. godinu

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor sa 31. mart 2016. godinu

IZVEŠTAJ O RADU JKP VODOKANAL Sombor
za 2009. godinu

IZVEŠTAJ O RADU JKP VODOKANAL Sombor
za 2008. godinu

IZVEŠTAJ O RADU JKP VODOKANAL Sombor
za 2007. godinu

IZVEŠTAJ O RADU JKP VODOKANAL Sombor
za 2004. godinu

IZVEŠTAJ O RADU JKP VODOKANAL Sombor
za 2003. godinu

 

Planovi rada 

PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2020. godinu SA DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2020. godinu SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2021. godinu

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2020. godinu

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2019. godinu 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu 

PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA za 2018. godinu 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu sa DRUGIM IZMENAMA I DOPUNAMA - PREČIŠĆEN TEKST

DRUGE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sobmor za 2017 godinu

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2017. godinu sa PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA - PREČIŠĆEN TEKST

PRVE IZMENE I DOPUNE PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sobmor za 2017 godinu

PREDLOG-PROGRAM RADA ZA 2017. GODINU

PROGRAM POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL Sombor za 2016. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor za 2015. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2010. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2009. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2008. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2007. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2006. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2005. godinu

PROGRAM RADA JKP VODOKANAL Sombor
za 2004. godinu

 

Odluke

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I DOVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU OPŠTINE SOMBOR OD 21.12.2006. GODINE

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU (Covid-19)

Raniji cenovnici

 

 

CENE VODE, ODVOĐENJA I PREČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA
I NAKNADE ZA ODRŽAVANJE VODOVODNOG PRIKLJUČKA
KOJE PRIMENJUJE JKP "VODOKANAL" SOMBOR

 

N A Z I V
Cena na dan
01.07.2012.
A) Prećišćavanje i isporuka vode za piće
 
- tarifa za domaćinstva, opštu bolnicu Sombor"Dr Radivoj Simonović", Dom zdravlja "Dr Đorđe Lazić" Sombor i stacionarni deo Gerontološkog centra Sombor
47,46 din/m3
- tarifa za privredna društva, preduzetnike i ostale korisnike
88,28 din/m3
B) Odvođenje otpadnih voda
 
- tarifa za domaćinstva, opštu bolnicu Sombor"Dr Radivoj Simonović", Dom zdravlja "Dr Đorđe Lazić" Sombor i stacionarni deo Gerontološkog centra Sombor
9,49 din/m3
- tarifa za privredna društva, preduzetnike i ostale korisnike
17,66 din/m3
V) Prećišćavanje otpadnih voda
 
- tarifa za domaćinstva, opštu bolnicu Sombor"Dr Radivoj Simonović", Dom zdravlja "Dr Đorđe Lazić" Sombor i stacionarni deo Gerontološkog centra Sombor
37,97 din/m3
- tarifa za privredna društva, preduzetnike i ostale korisnike
70,62 din/m3

* Na cene vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda obračunava se porez na dodatu vrednost u visini od 8%.

G) Naknada za održavanje vodovodnog priključka
1) za priključak čiji je prečnik vodomera manji od
1", obračunava se iznos ekvivalentan ceni 2 m3 vode, po tarifi za domaćinstva, što iznosi 94,92 din
2) za priključak čiji je prečnik vodomera veći ili jednak 1" ili manji ili jednak prečniku od 2", obračunava se iznos ekvivalentan ceni 8 m3 vode, po tarifi za domaćinstva, što iznosi 379,68 din
3) za priključak čiji je prečnik vodomera veći od 2", obračunava se iznos ekvivalentan ceni 20 m3 vode, po tarifi za domaćinstva, što iznosi 949,20 din

* Na iznos naknade za održavanje vodovodnog priključka obračunava se porez na dodatu vrednost u visini od 20%.

 

Cene se primenjuju na osnovu Saglasnosti Gradskog veća Grada Sombora na Odluku o ceni vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda i naknade za održavanje vodovodnog priključka koje primenjuje JKP "Vodokanal" Sombor, koje je doneto na 2. sednici Gradskog veća grada Sombora održanoj na dan 06.07.2012. godine u Somboru (broj 06-92/2012-III). Navedena Odluka stupa na snagu danom donošenja, a cene iz Odluke primenjuju se za proizvode i usluge izvršene od 01.07.2012. godine.

S obzirom da se potrošnja privrednih subjekata očitava i fakturiše mesečno, cene iz Odluke primenjuju se, shodno njenoj odredbi, od 01.07.2012. godine, dok se potrošnja i fakturisanje, u kategoriji domaćinstava, vrši dvomesečno, a u cilju utvrđivanja tačnog utroška vode, cene iz Odluke na ovu kategoriju potrošača primenjivaće se počev od 01.08.2012.

 

Cenovnik iz 2011/2012. godine

Cenovnik iz 2010/2011. godine

Cenovnik iz 2008/2009. godine

Izveštaji - zarade

IZVEŠTAJ O ISPLAĆENIM ZARADAMA ZA DECEMBAR 2014. GODINE

 

Ostalo

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

PODACI IZ ČLANA 8 UREDBE O POSTUPKU ZA PRIBAVLJANJE SAGLASNOSTI ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE

 

Konkursi

INTERNI KONKURS ZA ZAPOŠLJAVANJE