ПРВИ АРТЕРСКИ БУНАР

Први артерски бунар у граду избушен је 1887.године на данашњем Тргу слободе. Предат је на употребу 4.фебруара 1890.године. Бунар је био дубине око 150 метара, а потекла је вода на самоизливу капацитета 0.98 л/с.

ВОДАРИ

Артерски бунари били су значајан помак за грађане Сомбора у коришћењу здраве пијаће воде. Ти бунари су донели једну нову професију, професију водара, који су у бурадима на коњским колима снабдевали грађане водом.

ИЗГРАДЊА ИЗВОРИШТА "ЈАРОШ"

Професија водара одржала се све до почетка изградње градског водовода 1961. године. Како и приличи, градски водовод почео је да се гради технолошки исправним редоследом, тј. од изворишта. Такође, исправно, поред бунара на изворишту, отпочела је изградња "фабрике" воде, тј. постројења за припрему воде за пиће и индустрију. Капацитет "фабрике" био је око 80 l/s прерађене воде, што је известан број година било довољно да Сомбор задовољи своје потребе, тј. све до 1987. године, када је у погон пуштено ново постројење капацитета 200 л/с. Након 2000. године јавља се потреба за проширењем капацитета за припрему воде за пиће за додатних 200 л/с, као и проширење водоводне мреже на насељена места Града Сомбора. Током 2014. године се завршава изградња новог блока "фабрике" воде и њено пуштање у пробни рад, као имагистралног цевовода од 25км који повезује извориште са три насељена места: Чонопљом, Кљајићевом и Светозар Милетићем. Почетак рада нових капацитета је предвиђен за прву половину 2015. године.

ИЗГРАДЊА УПОВ-а (уређај за пречишћавање одпадних вода)

Каналисање насеља, тј. изградња канализације за отпадне воде отпочела је 1964. године, након почетка изградње водовода 1961. године. Извршено је опредељење за сепараторни систем каналисања града, тј. посебан систем за отпадне воде. Исте 1964, године отпочела је изградња главних колекторских праваца канализације за отпадне воде и, паралелно са тим, уређаја за пречишћавање отпадних вода града ииндустрије. Капацитет уређаја био је 20.000 еквивалентних становника.
Све до изградње новог уређаја за пречишћавање отпадних вода 1985. године, стари уређај је обављао своју финкцију.

НОВИ УПОВ

Изградња уређаја отпочела је 1981. године, а завршена 1985. године, те је уређај пуштен у погон 1986. године. Капацитет уређаја је 180.000 еквивалентних становника, са могућношћу удвостручења капацитета.