Планска реконструкција самог језгра Града захтева сарадњу свих релевантних Јавних комуналних предузећа, па се тако заједнички приступило реконструкцији и уређењу Видовданског трга. У овиру реконструкције и уређења Видовданског трга изградили смо прикључак на јавну водоводну мрежу и поставили јавну чесму. Уређењем трга створио се простор да се поред јавне чесме поставе запрежна кола са дрвеним буретом, чиме је представљен делић периода када су грађани воду користили из артериских бунара, а која се грађанима разносила управо помоћу постављених запрежних кола.


Komentari (0)

Ostavite vaš komentar