Planska rekonstrukcija samog jezgra Grada zahteva saradnju svih relevantnih Javnih komunalnih preduzeća, pa se tako zajednički pristupilo rekonstrukciji i uređenju Vidovdanskog trga. U oviru rekonstrukcije i uređenja Vidovdanskog trga izgradili smo priključak na javnu vodovodnu mrežu i postavili javnu česmu. Uređenjem trga stvorio se prostor da se pored javne česme postave zaprežna kola sa drvenim buretom, čime je predstavljen delić perioda kada su građani vodu koristili iz arteriskih bunara, a koja se građanima raznosila upravo pomoću postavljenih zaprežnih kola.

Služba informisanja
JKP "Vodokanal" Sombor


Komentari (0)

Ostavite vaš komentar