PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PRAVILA O POSTUPANJU NA RADU U VANREDNOM STANJU

PLAN I PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2020. godinu SA PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2020. godinu

TABELA PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR
 

OSNIVAČKI AKT JKP"VODOKANAL"

PRVE IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA JKP"VODOKANAL" 

STATUT

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 17 OD 06.12.2017. GODINE

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 07 OD 26.06.2017. GODINE 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU