REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.09.2019. godine 

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 30.06.2019. godine 

FINANSIJSKI IZVEŠTAJ JKP VODOKANAL Sombor za 2018. godinu 

TABELA PRIHODA I RASHODA PO GODINAMA

REALIZACIJA PROGRAMA POSLOVANJA JKP VODOKANAL OD 01.01. do 31.03.2019. godine 

PROGRAM POSLOVANJA JKP VODOKANAL ZA 2019. godinu

PRAVILNIK O BLIŽEM UREĐIVANJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE U JKP „VODOKANAL“ SOMBOR 

PRAVILNIK  O REGULISANJU  POSTUPKA JAVNE NABAVKE KOJI
PRIMENJUJE JKP „VODOKANAL“ SOMBOR
 

OSNIVAČKI AKT JKP"VODOKANAL"

PRVE IZMENE I DOPUNE OSNIVAČKOG AKTA JKP"VODOKANAL" 

STATUT

ODLUKA O PRVIM IZMENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 17 OD 06.12.2017. GODINE

ODLUKA O PRIPREMI I DISTRIBUCIJI VODE ZA PIĆE, ODVOĐENJU I PREČIŠĆAVANJU UPOTREBLJENIH VODA I ODVOĐENJU ATMOSFERSKIH VODA NA PODRUČJU GRADA SOMBOR BROJ 07 OD 26.06.2017. GODINE 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA IZRADU PRIKLJUČKA
NA VODOVOD ILI FEKALNU KANALIZACIJU