О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Upov aeracija 3
  • Stari bunar
  • Vodari
  • Upov aeracija 1
  • Jaroš, upravna zgrada
  • Somborski trg
  • нова фабрика 3
  • Stari bunar
  • нова фабрика1

Актуелности

Јун
24

Хаварија на водоводној мрежи - улица Стапарски пут

Због санирања квара на уличној водоводној мрежи у улици Стапарски пут, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у делу улице Стапарски пут од раскрснице Милете Протића до раскрснице Проте Матеје Ненадовића.
Екипе ЈКП "Водоканал" су на терену и очекује се да ће квар ... »

Јун
24

Обавештење за потрошаче

Услед квара на далеководу дошло је до прекида снабдевања електричном енергијом фабрике воде "Јарош". Фабрика воде тренутно ради помоћу дизел електроагрегата. Водоснабдевање потрошача се одвија континуирано уз смањен притисак у водоводној мрежи.
ЈКП "Водоканал" моли ... »

Јун
24

Обавештење за потрошаче у улици Првомајски булевар А13

Због настанка и санирања квара на кућним инсталацијама у вишеспратом објекту на адреси Првомајски булевар број А13 дошло је до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој згради. Водоснабдевање ће бити нормализовано након санације квара. За све додатне информације ... »

Јун
23

Хаварија на водоводној мрежи - насеље Крпежи

Због санирања квара на уличној водоводној мрежи у насељу Крпежи, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутом делу града.
Екипе ЈКП "Водоканал" су на терену и очекује се да ће квар бити саниран и водоснабдевање нормализовано до 14 часова. Контакт телефон за ... »