О нама

Јавно комунално предузеће "Водоканал" је основано Решењем Градског народног одбора Сомбора Бр. 03-331/1 од 17.јануара 1961.године. Као Комунална установа "Водоканал" је имао задатак да се бави изградњом и одржавањем јавног водовода и канализације у граду Сомбору.

Данас, Јавно комунално предузеће "Водоканал" је институција са дугогодишњим искуством запослених, савремене опреме којом располаже, а обезбеђује грађанима:

Квалитетно снабдевање водом


Производња воде обавља се на ЦСВ "Јарош" из 14 бунара другог водносног слоја и постројења за припрему воде за пиће, 8 субартерских бунара у граду и 9 субартерских бунара у насељеним местима. Водоводна мрежа је укупне дужине око 170 km ... »

Одвођење и пречишћавање употребљених вода


Одвођење и пречишћавање употребљених водачине сепаратни систем употребљених и атмосферских вода, јавна канализациона мрежа дужине од око 105 km, укупно 16 препумпних станица, УПОВ капацитета 180.000 ЕС, 16.000 m3 воде ... »

Изградња водовода и канализације


Сектор оперативе изводи све врсте хидро-грађевинских радована изградњи водовода и канализације. За те радове имамо лиценцу издату од стране надлежног Републичког министарства ... »

Галерија

  • Vodari
  • нова фабрика5
  • Jaroš, aeracija
  • Vodari
  • Upov aeracija 1
  • Upov 3
  • Upov pumpe
  • Somborski trg
  • нова фабрика 3

Актуелности

Aвг
31

Радови на водоводној мрежи у Војвођанској улици

Због извођења радова на уличној водоводној мрежи у Војвођанској улици, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици од раскрснице Вишњићеве улице до раскрснице Ивана МИлутиновића.
Екипе ЈКП "Водоканал" су на терену и очекује се да ће водоснабдевање нормализовано ... »

Aвг
29

Обавештење за потрошаче улице Роковачки пут

Због извођења радова на водоводном прикључку у улици Роковачки пут број 36, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутој улици. Прекид водоснабдевања ће трајати од 10 до 13 часова, односно до окончања радова. Корисницима који живе у наведеној улици препоручује се да обезбеде ... »

Aвг
29

Радови на водоводној мрежи у Дунавској улици

Због извођења радова на уличној водоводној мрежи у Дунавској улици, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у следећим улицама: Пинкијева, Никола Тесле, Моношторска, Дунавска, Сарајевска и Ђуре Салаја. 
Екипе ЈКП "Водоканал" су на терену и очекује се да ће водоснабдевање нормализовано ... »

Aвг
26

Хаварија на водоводној мрежи - насеље Буковац

Због санирања квара на уличној водоводној мрежи у насељу Буковац, доћи ће до прекида водоснабдевања потрошача у поменутом делу града.
Екипе ЈКП "Водоканал" су на терену и очекује се да ће квар бити саниран и водоснабдевање нормализовано до 13 часова. Контакт телефон за додатне информације ... »