Servis za potrošače
JKP "Vodokanal"
Bela Goluba 5, Sombor

telefon:
+381 25 464 222
faks:
+381 25 464 240

e-mail: office@vodokanal.co.rsJAVNE NABAVKE

 

istorijat
 istorijat

PRVI ARTERSKI BUNAR

Prvi arterski bunar u gradu izbušen je 1887. godine na današnjem Trgu slobode. Predat je na upotrebu 4. februara 1890.godine. Bunar je bio dubine oko 150 metara, a potekla je voda na samoizlivu kapacitetu 0.98 l/s.vodari

VODARI

Arterski bunari bili su značajan pomak za građane Sombora u korišćenju zdrave pijaće vode. Ti bunari su doneli jednu novu profesiju, profesiju vodara, koji su buradima na konjskim kolima snabdevali građane vodom.

IZGRADNJA IZVORIŠTA "JAROŠ"

Profesija vodara održala se sve do početka izgradnje gradskog vodovoda 1961. godine. Kako i priliči, gradski vodovod počeo je da se gradi tehnološki ispravnim redosledom, tj. od izvorišta. Takođe, ispravno, pored bunara na izvorištu, otpočela je izgradnja "fabrike" vode, tj. postrojenja za pripremu vode za piće i industriju. Kapacitet "fabrike" bio je oko 80 l/s prerađene vode, što je izvestan broj godina bilo dovoljno da Sombor zadovolji svoje potrebe, tj. sve do 1987. godine, kada je pušteno u pogon novo postrojenje kapaciteta 200 l/s.

IZGRADNJA UPOV-a
(uređaj za prečišćavanje otpadnih voda)

izgradnja upov-aKanalisanje naselja, tj. izgradnja kanalizacije za otpadne vode otpočela je 1964.godine, nakon početka izgradnje vodovoda 1961.godine. Izvršeno je opredeljenje za separatorni sistem kanalisanja grada, tj. poseban sisitem za otpadne vode, a poseban za atmosferske vode. Iste, 1964. godine otpočela je izgradnja glavnih kolektorskih pravaca kanalizacije za otpadne vode i, paralelno sa tim, uređaja za prečišćavanje otpadnih voda grada i industrije. Kapacitet uređaja bio je 20.000 ekvivalentnih stanovnika.
Sve do izgradnje novog uređaja za prečišćavanje otpadnih voda 1985.godine, stari uređaj je obavljao svoju funkciju.

NOVI UPOV

novi upov

Izgradnja uređaja otpočela je 1981. godine a završena je 1985. godine, te je uređaj pušten u pogon 1986. godine. Kapacitet uređaja je 180.000 ekvivalentnih stanovnika, sa mogućnošću udvostručenja kapaciteta.


  JKP Vodokanal © 2009 :: Luka-S Sombor